Fordeler med fjernvarme

Hva er fjernvarme og hvordan produseres den? Og hva er alle fordelene med fjernvarme?

Fasade hus, teglstein

Publisert:

Sist endret:

Fjernvarme er kort forklart varmt vann som fraktes rundt i rør under bakken til bygg, forklarer Frode Braaten, leder for salgsavdelingen i Hafslund Celsio.

– Hafslund Celsio produserer varmt vann, og distribuerer dette rundt omkring i byen gjennom rør som ligger under bakken. Vi leverer det varme vannet til alle bygg som trenger varme, enten det er til oppvarming eller til å varme opp vannet i springen.

Fjernvarmen blir produsert av lokal overskuddsenergi. Det betyr at vi gjennom fjernvarmenettet kan hente varmeressurser der de finnes og flytte varmen dit det er behov for den.

– For eksempel kan vi frakte varmen fra byens kloakk eller et datasenter, og hjem til deg. På den måten fungerer byens fjernvarmesystem som et slags lokalt «ressursnav».

Ressurser som ellers ville gått tapt

I dag blir det meste av fjernvarmen i Oslo produsert av spillvarme fra forbrenning av restavfall. Dette er avfall som verken kan eller bør gå til materialgjenvinning, og forbrenning av dette avfallet er nødvendig i en storby.

TemperaturmålerFra Vika varmesentral
– Det er vanskelig å si hva som skjer i fremtiden, men det er nokså sikkert at det vil dukke opp nye varmekilder. Da har vi et fjernvarmenett klart som kan ta imot varmen.

– Spillvarmen fra forbrenningen ville oppstått uansett om man hadde benyttet seg av den eller ikke. Vi bruker denne spillvarmen, som ellers ville gått tapt, til å varme opp beboerne i Oslo.

Fjernvarme kan produseres på mange ulike måter. En fordel med fjernvarmen er at man stadig kan koble inn nye produksjonskilder etter som de måtte oppstå, forteller Braaten.

– Da vi begynte å produsere fjernvarme for over 50 år siden var det ikke et alternativ å hente spillvarme fra datasentre for eksempel. Man bygde ut et fjernvarmenett, og brukte produksjonskildene som var aktuelle der og da.

Senere har det dukket opp nye produksjonskilder som fjernvarmenettet kan benytte seg av. Fordi fjernvarmenettet er dynamisk kan man utvikle produksjonen i tråd med resten av samfunnet.

– Det er vanskelig å si hva som skjer i fremtiden, men det er nokså sikkert at det vil dukke opp nye varmekilder. Da har vi et fjernvarmenett klart som kan ta imot varmen.

Slik fungerer det

Fjernvarmenettet er en lukket krets, med varmevekslere rundt omkring i Oslo by. De kan du lese mer om her.

Frode Braaten, leder salgsavdelingen

Fjernvarmen er regulert til aldri å være dyrere enn strøm, og Hafslund Celsio har en leveringssikkerhet på tilnærmet 100 prosent.

Frode Braaten

Enkelt og risikofritt

Det er mange fordeler med fjernvarme. Det er enkelt for kundene, bra for planeten vår og konkurransedyktig sammenlignet med strøm, forteller Braaten.

– Den store fordelen for kunden er jo at det er veldig enkelt med fjernvarme. Vi kommer inn med to rør i kjelleren til bygget, og etablerer en kundesentral på størrelse med en liten eske. Vipps så har kunden varme tilgjengelig.

Med fjernvarme får kundene frigjort verdifullt areal, fordi de slipper å ha sitt eget tekniske anlegg for oppvarming. Samtidig slipper de å bekymre seg for både service og vedlikehold.

Døgnåpen driftssentral

– Vi har fullt drifts- og vedlikeholdsansvar, og det er dermed helt risikofritt for kunden. Driftssentralen vår er åpen døgnet rundt, så om noe skulle oppstå er hjelpen aldri langt unna.

Braaten forteller at fjernvarme også er konkurransedyktig på pris.

Fasade hus med balkonger
Det er ekstremt lite nedetid på fjernvarmen, og kundene har den varmen de trenger hver eneste dag

– Vi er regulert til å aldri være dyrere enn strøm. Det gjør fjernvarme enda mer gunstig sammenlignet med strøm.

En annen fordel er leveringssikkerheten på tilnærmet 100 prosent. Det betyr at det er ekstremt lite nedetid på fjernvarmen, og at kundene har den varmen de trenger hver eneste dag, forteller han.

Avlaster kraftnettet

I et kaldt land som Norge er vi avhengig av oppvarming om vinteren. Dersom vi kun varmer opp byggene våre med strøm, vil Oslo by kreve enormt mye strøm, forklarer Braaten.

– Fjernvarme bruker lavverdige energikilder til å produsere varme. Dette betyr at vi kan spare høyverdige energikilder, som strøm, til andre formål.

Når det er høy etterspørsel etter strøm, kan fjernvarmesystemet avlaste kraftnettet ved å bruke mindre strøm til oppvarming. Dette er spesielt nyttig i perioder med stor belastning på kraftnettet.

– Fordi vi reduserer behovet for strøm til oppvarming, blir det enklere og billigere å bruke elektrisitet til å elektrifisere transportsektoren eller andre områder.

Fordeler med fjernvarme

  • Regulert til aldri å være dyrere enn strøm
  • Lave driftskostnader
  • Ingen bestilling av brensel og mottak
  • Ikke behov for reinvestering
  • Plassbesparende - frigjør verdifulle arealer
  • Hafslund Celsio tar ansvar for og vedlikeholder kundesentralen

De usynlige hjelperne

Som mye annen infrastruktur, kan man ikke se fjernvarmenettet. Dette rørnettet består av milevis av rør som sprer seg under bakken i store deler av Oslo by.

– Infrastruktur er de usynlige hjelperne i hverdagen. Vi ser det ikke, men vi setter veldig stor pris på det, sier Braaten.

Når du kommer hjem fra jobb er det god temperatur i stua, og du har varmt vann i springen. Det ligger det mye arbeid bak, understreker han.

– Hver eneste dag hele året rundt så har vi folk på jobb som sørger for at varmen blir produsert og sendt rundt i byen i disse usynlige rørene, og dukker opp i radiatorene dine, eller varmer opp vannet i springen din, forklarer lederen og sier stolt:

– Jeg er stolt av å jobbe i et selskap hvor man leverer et produkt som er så bra både for byen og for kundene.

Lurer du på om fjernvarme er noe for deg? Ta kontakt med oss for å lære mer om fordelene med å oppgradere til fjernvarme.