Hvor finner du våre energisentraler?

Vi har totalt 14 energisentraler plassert i ulike deler av Oslo. Her kan du lese mer om hver av dem, og se hvor stor varmekapasitet de har.

1. Skøyen varmesentral

43 MW tilgjengelig effekt basert på varmepumper og elkraft. Varmesentralen er tilknyttet avløpstunnelen til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

To varmepumper henter varme fra kloakkvannet i tunnelen. I tillegg har anlegget en elkjel.

Anlegget henter ut ren, fornybar energi som gjøres om til 130 millioner kWh varme. Det tilsvarer behovet for varme og varmtvann til 13 000 leiligheter.

2. Hoff varmesentral

Dette er en ren spisslastsentral basert på bioolje- og elkraft.

Varmesentralen benyttes til å heve temperaturen på fjernvarmen fra varmepumpene på Skøyen varmesentral de dagene dette kreves, men benyttes i liten grad dersom varmebehovet kan dekkes fra andre sentraler.

Kapasitet: 125 MW tilgjengelig effekt basert på 100 MW bioolje og 25 MW elkraft.

3. Ullevål varmesentral

58 MW tilgjengelig effekt basert på 30 MW elkraft og 28 biodiesel, fordelt på både fjernvarme og damp.

4. Vika varmesentral

177 MW tilgjengelig effekt basert på 127 MW elkraft og 50 MW bioolje.

5. Rodeløkka varmesentral

80 MW tilgjengelig effekt basert på bioolje.

6. Holmlia varmesentral

59 MW tilgjengelig effekt basert på 20 MW elkraft og 39 MW basert på bioolje.

7. Hasle varmesentral

25 MW tilgjengelig effekt basert på 15 MW olje og 10 MW elkraft.

8. Økern varmesentral

23 MW tilgjengelig effekt basert på 15 MW olje og 8 MW elkraft.

9. Haraldrud varmesentral

Sentralen vår på Haraldrud produserer fjernvarme basert på 32 MW tilgjengelig effekt fra spillvarme fra Energigjenvinningsetatens energigjenvinningsanlegg, 30 MW næringsavfall, samt spisslastkjeler basert på 56 MW trepellets, 25 MW elkraft og 100 MW LNG / bioolje. I tillegg har vi akkumulatortank som leverer varme til nettet etter behov.

Er du nabo til Haraldrud varmesentral? Sentralen er omfattet av storulykkeforskriften på grunn av anleggets lagervolum av LNG, bioolje og ammoniakk. Vi har fokus på HMS og er opptatt av å ivareta sikkerheten til alle som bor i og ferdes rundt våre anlegg. Derfor ønsker vi å informere deg som er nabo, om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til virksomheten.

10. Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud

Dette anlegget sluttbehandler med energigjenvinning ca. 44 tonn avfall per time fordelt på tre forbrenningslinjer.

Varmen som generes i forbrenningsprosessen benyttes til å produsere strøm (elkraft) og fjernvarme.

Anlegget kan produsere 22 MW elektrisitet ved to turbiner (Siemens 10 MW og MAN 12 MW) og 126 MW fjernvarme. Anlegget benytter en varmepumpe som henter ut 13 MW varme fra røykgassen på linje 3, og har en reservekapasitet på 12 MW fra en oljekjel.

11. Tokerud varmesentral

11,6 MW tilgjengelig effekt basert på 3,6 MW elkraft og 8 MW olje.

12. Gaustad varmesentral

6,1 MW tilgjengelig effekt basert på 1,6 MW elkraft og 4,5 MW bioolje.

13. Rikshospitalet varmesentral

35,5 MW tilgjengelig effekt basert på 18 MW elkraft og 17,5 MW bioolje fordelt på både fjernvarme og damp.

14. Ulven energisentral

Her produserer vi 5 MW tilgjengelig effekt basert på overskuddsenergi hentet med varmepumper fra et datasenter eid av STACK.

Dette er det første datasenteret som er tilknyttet fjernvarmenettet i Oslo.

Energisentralen vår leverer kjøling til STACK, henter ut overskuddsenergi, og leverer varme tilsvarende årsforbruket til 5000 typiske Oslo-leiligheter.

Har du spørsmål om fjernvarme?

Se ofte stilte spørsmål eller ta kontakt med oss.