For naboer på Klemetsrud

Hafslund Celsio har ambisjon om å etablere et av Norges største klimatiltak på Klemetsrud i Oslo. Her kan du som er nabo holde deg oppdatert på fremgangen i prosjektet.

På Klemetsrud skal Hafslund Celsio gjennomføre Norges største klimatiltak.
Vi har et klart mål om å etablere karbonfangst på Klemetsrudanlegget, som er vårt og Norges største avfallsforbrenningsanlegg.

Å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vil bidra til å redusere klimautfordringene knyttet til avfallsforbrenning, og er avgjørende for at Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål.

Vi renser allerede utslippene fra anlegget svært godt. Karbonfangstanlegget vil være det neste steget for rensing av røykgassen.

Tar prosjektet inn i en kostnadsreduserende fase

I juni 2022 mottok Hafslund Celsio statsstøtte for prosjektet og investeringsbeslutningen ble fattet. I løpet av sensommeren og høsten startet grunnarbeidet.

Den 26. april 2023 offentliggjorde Hafslund Celsio å ta prosjektet inn i en kostnadsreduserende fase.

Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser, grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil gjøre at prosjektet overstiger investeringsrammen vår.

Vår ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet.

Veien videre mot realisering av karbonfangst

Den synlige aktiviteten i prosjektet er over for denne gang med en ferdigstillelse av anleggsområdet. Grunnarbeidene og sikringen av anleggstomten er fullført.

Vi har etablert en ny prosjektplan og sørger for å ivareta pågående søknadsprosesser. Dette arbeidet gjennomføres med et felles mål om et gjennomførbart og bærekraftig karbonfangstprosjekt i Oslo.

En viktig del av dette arbeidet ble annonsert i slutten av november 2023 da Hafslund Celsio inngikk en avtale om gjennomføring av en ny FEED-studie med Aker Carbon Capture og Aker Solutions.

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt oss.