Oslo CCS: Avtale om ny FEED-studie

Celsio har inngått avtale om gjennomføring av ny FEED-studie med Aker Carbon Capture og Aker Solutions.

Anlegget på Klemetsrud, med pipe

Publisert:

Sist endret:

FEED-studien (Front End Engineering Design) vil bli levert basert på Aker Carbon Captures modulariserte Just Catch 400-enhet som har en kapasitet til å fange opp til 400 000 tonn CO2 per år. Den tildelte avtalen er begrenset til fangstanlegget ved det eksisterende forbrenningsanlegget, og er ikke inkludert mellomlageret og havneanlegget.

En FEED-studie omtales ofte som en forstudie og omhandler detaljering og optimalisering av valgt løsning og vil være rammeverk for en fremtidig EPCIC (ingeniør-, anskaffelses-, konstruksjons-, installasjons- og idriftsettelseskontrakt).

Rammeverk forutsetter kontraktsforhandlinger og endelig investeringsbeslutning (FID) i Celsios styre.

Just catch 400, enhet for karbonfangst
Just catch 400, enhet for karbonfangst.

Aker har tidligere gjennomført teknologitester på forbrenningsanlegget (den gang Klemetsrudanlegget AS) og er leverandør til karbonfangstanlegg i Nederland, Danmark og til det andre fangstanlegget i Langskip, Heidelberg Materials (Norcem) i Brevik.

Det er ventet en tildeling av FEED-studier på mellomlager og havneanlegget i første kvartal 2024.

I Akers børsmelding er administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug, sitert med følgende:

«Vi er glade for å ha Aker om bord på reisen mot realisering av karbonfangstprosjektet. Utlysningen er en betydelig beslutning i vårt omfattende arbeid med å redusere karbonfangstprosjektets kostnader, men det er flere milepæler som må håndteres før vi tar sikte på en ny investeringsbeslutning sommeren 2024.
– Vi er avhengig av forbedrede rammebetingelser og inntektspotensial før vi kan beslutte en realisering av karbonfangst på Oslos største punktutslipp. Uten karbonfangst på våre utslipp fra avfallsforbrenningen på Klemetsrud vil det være umulig å nå Oslos klimamål om å redusere utslippene med 95 prosent i 2030, sammenlignet med 2009-nivå».