Vi er Hafslund Celsio. Sammen med Oslos befolkning produserer vi fornybar termisk energi som kommer hele byen vår til gode. Dette er våre produkter:

Barcode detaljbilde
Sørenga og Munchmuseet

Vi eier og drifter Norges største fjernvarmenett og avfallsforbrenningsanlegg. Nå satser vi også stort på fjernkjøling og karbonfangst.

- Knut Inderhaug, administrerende direktør i Hafslund Celsio

I likhet med fjernvarme, er fjernkjøling basert på fornybare og karbonnøytrale energiressurser, som reduserer effektbehovet for elektrisitet i byen.

Om Hafslund Celsio

Søt hund står foran søppelsorteringsskuffen i et hjem.

Sammen varmer vi opp over 200 000 mennesker i Oslo

Ved å gjøre helt dagligdagse ting, er du med på å varme opp stua til naboen din – og på å gjøre Oslo til en av de mest miljøvennlige byene i Europa. – Hæ? Hvordan da?