Drifts- og feilmeldinger

Opplever du problemer med fjernvarmen eller fjernvarmenettet? Ved planlagt arbeid som påvirker våre leveranser, varsler vi deg i forkant. Ved akutte feil informerer vi deg fortløpende på denne siden.

Varsler ved akutte feil

Ved akutte feil på fjernvarmenettet, legger vi ut oppdateringer fortløpende her.

Varsler ved planlagt vedlikeholdsarbeid

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og øke leveringssikkerheten i fjernvarmenettet i Oslo. Planmessig inspeksjon og vedlikehold av fjernvarmenettet er en viktig del av dette arbeidet.

Når vi skal utføre vedlikehold i nærheten av deg, vil det være nødvendig å stenge leveransen av fjernvarme i nærområdet i noen timer mens arbeidet pågår.

Vi forsøker å utføre arbeidet på ukedager og tidspunkt som medfører minst mulig ulempe for våre kunder. Derfor blir de fleste arbeidene gjennomført på tidspunkt der færrest mulig vil merke fraværet av oppvarming og varmtvann.

Arbeid som berører næringsbygg

Ved arbeid som berører næringsbygg, varsler vi kontaktperson for det berørte bygget i god tid på forhånd. Kontaktpersonen må så gjennomføre den interne varslingen i bygget.

Husk å melde fra til oss dersom dere endrer kontaktperson, ved ferieavvikling og andre liknende situasjoner.

Arbeid som berører privatkunder

Berører vedlikeholdsarbeidet boliger, varsler vi den som er registrert som kontaktperson hos oss, og beboere som er folkeregistrert på adressen som er berørt.

Vi varsler ved å sende SMS.

Sjekk at du får varslinger på SMS

Vi benytter en varslingstjeneste fra Everbridge. For å være sikker på at du mottar varslinger om arbeid i nærheten av deg, kan du logge deg inn og se hvilken adresse du er tilknyttet og eventuelt endre denne.

Ønsker du å varsle oss om feil på fjernvarmenettet?

Om du oppdager feil eller lekkasjer på fjernvarmenettet, kan du kontakte oss på telefon 22 43 59 80, hele døgnet.

Bor du i et borettslag eller sameie, anbefaler vi også at du tar kontakt med styret eller vaktmester. Problemer med oppvarmingen og/eller varmt tappevann kan nemlig komme av feil på varmeanlegget til borettslaget/sameiet.