• Hvem er vi?

    Vi er Norges største leverandør av fjernvarme og Oslos viktigste energisparetiltak. Ved å nyttiggjøre oss av energi som ellers ville gått til spille, leverer vi bærekraftig oppvarming og varmt tappevann til kundene våre i Oslo.

  • Hvorfor jobbe i Hafslund Celsio?

    Fordi vi jobber med noe viktig. Noe som bidrar til smartere bruk av energi. Som bidrar til en grønnere by. Som bidrar til at Oslo når klimamålene sine. Dessuten er vi mer enn 230 usedvanlig hyggelige mennesker.

Som ansatt i Hafslund Celsio får du mange muligheter for utvikling, både faglig og personlig. Og ikke minst får du gode kollegaer som trives på jobb.

To kollegaer i vernetøy på Klemetsrud.
To kollegaer ser på en PC.
Oslo, Bjørvika i ettermiddagssol.

Hele Oslos energiselskap

Vi bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og områdekjøling.

Kontakt oss

Er det noe du lurer på? ta kontakt med oss!