­Mange muligheter i Hafslund Celsio

I Hafslund Celsio legges det til rette for at folk skal få utvikle seg faglig og personlig, og ikke minst bli kjent med hverandre. – Folk i Hafslund Celsio er gira på å være sammen, sier HR-rådgiver Rebekka Daleng.

Fire blide kollegaer i Hafslund Celsio.

Publisert:

Sist endret:

– Vi er flinke til å ta vare på de ansatte i Hafslund Celsio. Det er gode muligheter her for utvikling, og det er en veldig hyggelig kultur. Folk velger å bli lenge hos oss, sier Rebekka Daleng, HR-rådgiver.

I Hafslund Celsio finnes blant annet Celsio-skolen. Dette er et omfattende kurs- og opplæringsprogram som rommer alt fra ulike introduksjonskurs for nyansatte, til faglige oppdateringer og ikke minst innføringer i sikkerhetsrutiner.

– Alle nyansatte er gjennom en rekke kurs, uansett hvilken avdeling de jobber i. Vi får mange positive tilbakemeldinger på det, og folk er overrasket over hvor bratt læringskurven er og at det brukes mye ressurser på omvisninger for å bli kjent med hele selskapet.

Smilende ung kvinne i rosa genser med kaffekopp.

– Det er gode muligheter her for utvikling, og det er en veldig hyggelig kultur. Folk velger å bli lenge hos oss.

Rebekka Daleng, HR-rådgiver

Mange muligheter internt

Når man først er ansatt i Hafslund Celsio, finnes det mange karrieremuligheter internt. For eksempel har flere driftsoperatører blitt skiftledere. Men Hafslund Celsio består av mange avdelinger og fagområder, og det er også mulig å søke seg til stillinger i en annen avdeling.

– Vi har flere eksempler på at ansatte har byttet avdeling fordi de har ønsket nye utfordringer. I de tilfellene må man selvsagt ha den riktige kompetansen på plass, men at folk har et ønske om å utvikle seg – og gjerne vil gjøre det internt i Hafslund Celsio – det verdsettes. Vi har ansatte som for eksempel har byttet fra HR til IT, fra Innkjøp til Forretningsutvikling og strategi, eller fra Kundesenter til Økonomi. Flere av våre ansatte er også tidligere lærlinger eller sommerstudenter, sier Rebekka.

I Hafslund Celsio er det også gode muligheter for utvikling på andre måter, blant annet gjennom Hafslund-konsernet. Hafslund gjennomfører blant annet lederutviklingsprogrammer hvor også Hafslund Celsios ledere deltar. I tillegg står konsernet bak Gnist; et utviklingsprogram som alle ansatte kan søke på helt uavhengig av stilling og avdeling. Gnist-programmet varer i ett år, har fokus på både personlig og faglig utvikling, og innebærer blant annet en studietur til utlandet.

Viktig satsing på de unge i selskapet

Unge ansatte har en egen forening: Spire. Foreningen er kun for ansatte under 35 år, og har møter, fester og turer.

– Spire er en viktig satsing på de unge i selskapet. Vi ønsker at de unge skal bli værende, og når du har det bra sosialt på jobb, er det større sannsynlighet for at du blir i selskapet. Det er også en veldig nyttig arena for å bli kjent med andre i Hafslund. Det er en del samarbeid på tvers av selskapene og da er det fint å ha en vei inn gjennom noen du kjenner.

Unge ansatte på tur i Aurlandsdalen.Unge ansatte på tur i Aurlandsdalen.
Unge Hafslund-ansatte på tur i Aurlandsdalen. Foto: Helge Meisal.

Høy trivsel

Generelt er inntrykket at det er god stemning i Hafslund Celsio, både blant unge spirer og veteraner.

– Det merkes at man jobber et sted hvor folk trives, sier Rebekka, og tror at mange ulike ting bidrar til dette. Det er god kantineordning, det er sommerfest, julelunsj, julebord og til og med en musikkfestival – og ikke minst: de som jobber på kontoret er som oftest nettopp – på kontoret.

– Folk i Hafslund Celsio er gira på å være sammen, sier Rebekka.