Varsling

Vår varslingstjeneste legger til rette for varsling for alle ansatte og innleide i Hafslund Celsio. Tredjeparter, som for eksempel ansatte hos forretningsforbindelser og i vår verdikjede, oppfordres også til å varsle.

Varslingstjenesten gjelder for varsling om kritikkverdige forhold, herunder brudd på Hafslunds etiske retningslinjer, fare for liv og helse, utilbørlig adferd eller lignende.

Ved varsling behøver du ikke oppgi kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Din identitet kan ikke spores dersom du ønsker å være anonym.

Du kan selv følge saksgangen i ditt innrapporterte varsel ved å logge deg inn med det saksnummeret du får tildelt ved innmelding av varselet, og det passordet du selv velger.

Hva kan du varsle om?

Her kan du varsle om kritikkverdige forhold som berører Hafslund Celsio. Eksempler på forhold du kan varsle om i denne varslingsordningen er:

  • Brudd på lover, regler og interne retningslinjer

  • Svikt i sikkerhetsrutiner og fare for liv og helse

  • Mobbing og trakassering, rusmisbruk, diskriminering og rasisme

  • Mistanke om økonomiske misligheter (herunder mistanke om underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon, anskaffelser, økonomisk utroskap m.m.)

  • Sosial dumping eller annen arbeidslivskriminalitet

  • Miljøkriminalitet

Kontakt oss

Har du spørsmål til oss? Ta kontakt med vår kundeservice eller finn rett kontaktperson for din henvendelse.