– Effekten av Celsio-varmen på Deichman er fantastisk

Både ansatte, de besøkende og bøkene på Deichman Bjørvika nyter godt av fjernvarme og kjøling fra Hafslund Celsio.

Mann sitter i trapp, Deichman Bjørvika

Publisert:

Sist endret:

I mars 2020 åpnet Oslo kommune dørene til Norges største folkebibliotek, Deichman Bjørvika. Men selv om det 30 meter høye bygget er et bibliotek, skiller det seg fra biblioteker flest. Deichman er ikke et sted for hvisking, hysjing og forsiktige skritt over gulvet. Det er stedet for opplevelser, latter og liv.

– Biblioteket er åpent for alle og har som mål å være en arena for kunnskap, kultur og debatt. Deichman skal bygge broer mellom ulike grupper av befolkningen ved å skape en god kulturdeling, forteller Halvor Heir.

Heir er seksjonsleder i Oslobygg KF i Oslo kommune. Han har ansvar for forvaltning og drift av flere kulturbygg i Oslobygg, deriblant Deichman Bjørvika.

En kritisk suksessfaktor

Byggets seks etasjer rommer ulike former for litteratur, lese- og studieplasser, scener, kinosal og verksteder for store og små. Ifølge Heir har biblioteket blitt en populær attraksjon blant byens mange studenter, familier og turister.

Hver eneste dag besøker mellom 6 000 og 8 000 mennesker biblioteket. For publikum er inneklimaet viktig for opplevelsen av bygget. Stabil leveranse av varme og kjøling er en kritisk suksessfaktor.

– Effekten av Celsio-varmen på Deichman er fantastisk. Det er over to millioner besøkende hvert år, og de opplever en fin og jevn varme i bygget. Og kvaliteten på leveransen er 100 prosent.

Med både fjernvarme og kjøling fra Hafslund Celsio kan biblioteket opprettholde en temperatur som er komfortabel for de besøkende, uavhengig av om det er kaldt eller varmt ute.

Hva er fjernvarme?

  • Hafslund Celsio bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme.
  • I Oslo kommer fjernvarmeproduksjonen fra energigjenvinning av avfall og varmepumper som henter ut varme fra kloakk, datasenter og bioenergi.
  • Enkelt forklart så varmer Hafslund Celsio opp store mengder vann som sendes ut til kundene gjennom store rør under bakken.

Sikrer trygg oppbevaring

Det er ikke bare de besøkende som har behov for et godt inneklima. Det har også de originale bøkene.

– Deichman-samlingen med bøker fra 1700-tallet må være godt beskyttet og er avhengig av et stabilt klima, forteller Heir og understreker:

– Vi er nødt til å opprettholde en stabil og behagelig temperatur i bygget, for å sikre at denne kulturskatten blir ivaretatt på en god måte.

Interiør og kunst fra Deicman BjørvikaInteriør og vinduer Deichman Bjørvika

God tilgjengelighet til fjernvarme

Da det nye biblioteket skulle bygges, undersøkte utbyggerne hvilke muligheter de hadde til å få varme- og kjøleenergi ut til Bjørvika. Kommunen satte krav til at bygget skulle ha fjernvarme og -kjøling, ikke elektrisk oppvarming og kjøling, forklarer Heir.

– Da var det praktisk at rørene til Hafslund Celsio lå rett ute i gata, smiler seksjonslederen.

Tilgjengeligheten var god for å legge fjernvarme og kjøling rett inn i bygget med en enkel kobling, forteller Heir.

– Samtidig var avtalene som ble fremforhandlet, veldig gode og profesjonelt utformet. Det hele var veldig ukomplisert, og det satte Oslobygg stor pris på.

– Energibehovet i Oslo er økende, og fjernvarme er en viktig varmekilde og gir god avlastning til strømforsyningen i kommunen. Fjernvarme fra Hafslund Celsio er et godt alternativ for Deichman Bjørvika.

Reduserer byggets klimapåvirkning

Siden biblioteket er et stort og moderne bygg med mange besøkende, har bygget et stort energibehov. Ved å bruke fjernvarme i stedet for å produsere egen varme, kan biblioteket få tilstrekkelig energiforsyning uten å bruke så mye elektrisitet.

– Slik bidrar Hafslund Celsios løsninger til å redusere byggets klimapåvirkning.

Halvor Heir foran inngangen til Deichman Bjørvika

– Det handler om alt fra fakturering til responstid. At Hafslund Celsio kunne hjelpe oss 24/7 var særlig viktig for oss. Nå får vi god service døgnet rundt.

Halvor Heir, seksjonsleder i Oslobygg KF, Oslo kommune

God service døgnet rundt

For Deichman Bjørvika var det viktig å være kunde hos en profesjonell fjernvarmeleverandør, forteller Heir.

Seksjonslederen trekker også frem stabilitet som en stor fordel. Med fjernvarme er bygget sikret en trygg og stabil leveranse av varme.

– Stabiliteten og support i leveransen til Hafslund Celsio er virkelig noe vi kan skryte av, understreker han.

– Hafslund Celsio er leverandør av fjernvarme i Oslo kommune. Tilgjengelighet og leveransekvalitet er kritiske faktorer for Deichman Bjørvika, og dette scorer Hafslund Celsio fjernvarme høyt på.