Oppgraderer til fjernvarme – sparer penger, strøm og miljøet

I Brynsengveien 10 i Oslo installerer Malling & Co Property Partners fjernvarme i 8000 kvadratmeter kontorlokaler.

Foto av rødt murbygg med deler av Oslo i bakgrunnen.

Publisert:

Sist endret:

– De fleste leietakere er i dag opptatt av miljø og bærekraft og skal også sertifiseres etter nye regler. Da er det å oppgradere fra oppvarming basert på fossilt brennstoff eller langreist elektrisitet, til kortreist vannbåren varme, et stort pluss i miljøregnskapet, sier Fredrik Jansen, Partner & Senior asset Manager i Malling & Co Property Partners.

Svart-hvitt-bilde av Partner & Senior asset Manager i Malling & Co Property Partners.

Å oppgradere fra oppvarming basert på fossilt brennstoff eller langreist elektrisitet, til kortreist vannbåren varme, er et stort pluss i miljøregnskapet.

Fredrik Jansen, Partner & Senior asset Manager i Malling & Co Property Partners

Yrkesbygg på over 1000 kvadratmeter skal i dag ha gyldig energiattest. På bakgrunn av hvilke systemer som er installert for oppvarming av rom og tappevann i et bygg, får bygget en karakter med rangering fra A til G og fra rødt til grønt.

Grønt er den beste karakteren og betyr at bygget har systemer som benytter en høy andel andre energivarer enn elektrisitet, olje og gass. Bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter.

Med en høyere rangering gjennom bruk av fjernvarme vil et bygg kunne bli mer attraktivt for leietakere.

I tillegg vil innføring av taksonomien og krav om lysegrønne fond i henhold til SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) gi bygg med fjernvarme en økt verdi sammenlignet med tilsvarende bygg uten fjernvarme.

Bli kjent med miljøprofilen til fjernvarme og -kjøling

Våre miljøvaredeklarasjoner (EPD-er) viser miljø- og klimabelastningen per leverte kWh fjernvarme og -kjøling.

Ta en nærmere titt på våre miljøvaredeklarasjoner.

Sløsing å varme opp med strøm

Fjernvarme dekker i dag 28 prosent av oppvarmingsbehovet til bygg i Oslo. Markedsdirektør i Celsio, Fredrik Dahl-Paulsen, forteller at fjernvarmesystemet er svært fleksibelt, og at det er rom for at mange flere bygg i hovedstaden kan kobles til fjernvarmenettet.

I København og Stockholm er fjernvarmedekningen til sammenligning over 90 prosent.

Portrett av en smilende mann i et lyst kontorlokale.

Jeg mener det er sløsing med strøm at så mange bygg varmes opp med elektrisitet.

Fredrik Dahl-Paulsen, markedsdirektør i Celsio

– Jeg mener det er sløsing med strøm at så mange bygg varmes opp med elektrisitet. I nærheten av vårt fjernvarmenett er det mange bygg som i dag har elektrisk oppvarming. En stor andel av disse vil med fordel kunne oppgradere til fjernvarme. Vi har kartlagt et potensial for å konvertere mer enn 1,3 TWh fra strøm til fjernvarme i Oslo, sier han.

Stort bakkenett i Oslo

Celsio har mer enn 700 kilometer med rør som distribuerer fjernvarme til bolig- og næringsbygg i Oslo.

Fjernvarmen lager vi i hovedsak av overskuddsvarme fra datasenter, kloakk og avfallsforbrenning – altså varme som uansett dannes, og som vi utnytter heller enn å la den fordufte.

– Fjernvarmesystemet vårt er bygget for å kunne vokse. Vi får stadig nye kunder, men har fortsatt mye uutnyttet kapasitet. Samtidig vet vi at det på Østlandet (NO1) er underskudd på elektrisk strøm på hele 18 TWh, tilsvarende 30 Alta-kraftverk. Å koble flere bygg til fjernvarmenettet, er derfor et viktig virkemiddel for å avlaste kraftnettet og legge til rette for elektrifisering av transportsektoren og reduksjon av klimagassutslipp, sier Dahl Paulsen.

Enkelt å installere

– Fjernvarmeteknologien er godt utviklet og har etter hvert en forutsigbar installasjon. Når det er fjernvarmerør i nærområdet, er det en relativt rask og enkel prosess å installere fjernvarme. Skiftet fra elektrisk oppvarming til radiatorer og fjernvarme kan gjennomføres i sommermånedene mens vi klarer oss uten oppvarming. Så rent praktisk er dette en effektiv prosess for oss og våre leietakere, forteller Fredrik Jansen i Malling.

Han mener også at fjernvarme bidrar til bedre inneklima

– Kontorlokaler som varmes opp med fjernvarme, har vanligvis gulvvarme eller radiatorer med lave overflatetemperaturer. Dette er løsninger som gir en lunere og jevnere varme, god varmekomfort og redusert brannfare og lukt av brent støv fra panelovner. Luften blir renere, og det blir mindre spredning av støv. Dette er et pluss for inneklimaet og fører til redusert ubehag og allergiplager for dem som oppholder seg i bygget, sier Jansen.

Aktuelt for flere bygg

Malling & Co Property Partners eier eiendommer i hele Norge, men de fleste er plassert sentralt i Oslo sentrum og nære bydeler.

– I disse områdene er det fjernvarmerør i bakken, og vi vurderer derfor fjernvarme i flere bygg. For oss er økonomien i prosjektene viktig. Ideelt burde myndighetene ha kommet sterkere på banen i samarbeidsmodeller som øker bruken av fjernvarme fra dagens nivå. For næringslivet er etableringskostnader, driftsutgifter, besparelser og infrastruktur til byggene avgjørende. Viljen og ønsket om å få til en overgang til miljøvennlig oppvarming, er absolutt til stede.

– Malling & Co Property Partners med våre 200 000 kvadratmeter fordelt på 40 eiendommer, er gjerne med i et økt samspill for bedre miljø og oppvarming, avslutter Jansen.

Lurer du på om fjernvarme er noe for deg? Ta kontakt med oss for å lære mer om fordelene med å oppgradere til fjernvarme.