– Fjernvarme er Norges viktigste tiltak for energieffektivisering

Det sa administrerende direktør i Hafslund Celsio, Knut Inderhaug, da han talte til energi- og miljøkomiteen på Stortinget 24. oktober. Her kan du lese hele innlegget hans.

Administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug.

Publisert:

Sist endret:

Vi representerer Hafslund, Norges nest største kraftprodusent, og Norges største fjernvarmeprodusent. Vi har virksomhet over hele Sør-Norge, og kjenner fornybarmulighetene på Østlandet bedre enn noen andre.

Det vil ta mange år før ny nettkapasitet er på plass. I mellomtiden skal landets mest folkerike region, med innovativt næringsliv, kompetente arbeidstakere og store utslipp av klimagasser som må kuttes, stå uten mulighet for ny forbruksvekst i fornybar energi.

Med mindre vi bruker en løsning vi allerede kjenner: fjernvarme.

Stort potensiale for mer fjernvarme på Østlandet

I de kalde vintermånedene dekker fjernvarmen den høye varmeetterspørselen, og frigjør elektrisitet til andre formål. Fjernvarme er Norges viktigste energieffektiviseringstiltak, og det billigste tiltaket for å avlaste nettet. Ikke minst bidrar fjernvarmen til bedre beredskap.

I dag er det omtrent 1500 MW installert fjernvarmeeffekt på Østlandet. Potensialet framover tyder på at vi i NO1 kan øke med 1400 MW gjennom oppgradering av helelektriske bygg til vannbåren varme. Dette tilsvarer kapasiteten til en utenlandskabel.

Flere aktører ser røde tall

De siste årene har rammebetingelser svekket fjernvarmens lønnsomhet. Nå er det kritisk, flere aktører ser røde tall. På samme tid foreslår regjeringen å øke avfallsforbrenningsavgiften.

Det er rett at forurenser skal betale for utslipp. Men vi kan ikke velte avgiftsøkningen over på kundene som leverer avfallet til oss. Da sender de mer til Sverige fordi det er billigere.

For kunden er det fornuftig å velge billigst. For oss fjernvarmeprodusenter er det katastrofe. Og fellesskapet mister avlastning av kraftforbruk og nett. Det blir mindre fornybar energi i en tid der vi trenger alt vi allerede har og mer på Østlandet.

Det trengs akutte grep

For fjernvarmen trengs det akutte grep. Sammen med andre forbrenningsanlegg med fjernvarme har vi tatt til orde for at hele avfallsforbrenningsavgiften fjernes, eller at avgiften også legges på det som sendes ut av landet. Et annet alternativ kan være å fryse avgiften mens man utreder ulike løsninger som kan hjelpe på den kritiske situasjonen.

En ting er sikkert: Dere må ta dette på alvor - slik at vi kan bidra til beredskap og å avlaste kraftnettet!