En viktig rolle i den sirkulære omstillingen

Ifølge Tone Svendsen Endal, rådgiver i miljøstiftelsen Zero, sitter Hafslund på løsninger som er kritiske for at Norge skal nå sine klimamål.

Detaljbilde fra tak, Deichman Bjørvika

Publisert:

Sist endret:

– FNs klimapanels hovedrapport beskriver tydelig hva klimaendringene kommer til å bety for verden, og for oss her hjemme i Norge. For å nå klimamålene er vi nødt til å ta grep, sier Tone Svendsen Endal, rådgiver på energisystemer i miljøstiftelsen Zero.

Zeros oppdragsgiver er klimasaken, forteller hun. Stiftelsen mener politisk lederskap og et fremoverlent næringsliv er avgjørende for å løse klimakrisen, og jobber dermed tett med både politikere og næringsliv for å drive fram nullutslippsløsninger.

– Vi jobber med sektorene i Norge med høyest utslipp, og prøver å finne ut hvilke tiltak vi må gjøre i disse sektorene og hvilke virkemidler som trengs for å utløse tiltakene, forklarer hun.

Portrett av Tone Svendsen Endal, rådgiver i Zero

Hafslund Celsio bruker spillvarmen fra avfallsforbrenning til å produsere fjernvarme. Det er et viktig samfunnsoppdrag

Tone Svendsen Endal, rådgiver på energisystemer i miljøstiftelsen Zero

Ressurser som ville gått til spille

Når vi skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi er vi nødt til å bruke ressursene vi har lengst mulig, forklarer Endal.

– Men når vi har kommet til punktet hvor materialene verken kan ombrukes eller gjenvinnes, og det eneste vi kan gjøre er å forbrenne dem, er det viktig at restproduktet blir satt tilbake i kretsløpet igjen.

Hafslund Celsio bruker spillvarmen fra avfallsforbrenning til å produsere fjernvarme. Det er et viktig samfunnsoppdrag, mener rådgiveren.

– Det som er bra med fjernvarme er at det i stor grad baserer seg på overskuddsvarme, og det betyr at vi får brukt ressurser som ellers ville gått til spille, til å varme opp for eksempel bygg og boliger i Oslo.

På den måten bidrar Hafslund Celsios produkter til den sirkulære omstillingen i energisektoren.

Nødvendig for å avlaste kraftnettet

Endal mener Hafslund Celsio sitter på flere av løsningene som er nødvendige for at Norge skal nå sine klimamål.

– Noe av den største utfordringen vi har med å nå klimamålene våre, er å skaffe nok fornybar energi. Akkurat der bidrar Hafslund Celsio på en helt sentral måte, fordi man kan avlaste strømnettet og de komponentene av energisystemet som er under mest press ved å utnytte varmesektoren og løsningene som Hafslund Celsio har, i større grad.

Energisystemet er en tilrettelegger for at vi skal nå klimamålene, og systemet er avhengig av bærekraftige varme- og kjøleløsninger:

Tone Svendsen Endal, rådgiver på energisystemer i miljøstiftelsen Zero. Sitter i trappMann inne på anlegget på Klemetsrud

– I dag brukes mye av den grønne strømmen, som er en knapp ressurs, på å varme opp bygg. Hvis vi velger fjernvarme fremfor panelovner så kan vi avlaste kraftnettet. Det vet vi er viktig både for å nå klimamål, for nye grønne arbeidsplasser og for den grønne omstillingen, sier hun og forklarer:

– Da kan vi bruke denne strømmen på andre ting, som for eksempel utslippskutt i transportsektoren. Fjernvarme bidrar dermed til at vi raskere kan elektrifisere, og raskere nå klimamålene.