Fjernvarme til Stovner bad gir muligheter for lokale næringsaktører

Hvis næringsaktørene i området kobler seg på det nye fjernvarmesystemet, vil det frigjøre elektrisk kapasitet tilsvarende ett års forbruk for 900 leiligheter.

Stovner bad, illustrasjon

Publisert:

Sist endret:

Illustrasjon: Nuno Arkitektur

Når Stovner bad står ferdig i 2026, er det fjernvarme fra Hafslund Celsio som skal varme opp bygg og badevann.

Det innebærer at Hafslund Celsio i løpet av 2024 skal anlegge to kilometer med nye fjernvarmerør i Haavard Martinsens vei og Fossumveien på Stovner. Når den nye rørinfrastrukturen er på plass høsten 2025, åpnes det for at eksisterende og nye næringsbygg i det aktuelle området kan koble seg til fjernvarmenettet.

- Dette utbyggingsprosjektet som vi har fått i stand i samarbeid med Enova, gir store muligheter for energieffektivisering i Stovner bydel. Hvis alle kontor- og industribygg i denne nye delen av fjernvarmenettet, blir fjernvarmekunder, vil det frigjøre 10 GWh elektrisk kapasitet, noe som tilsvarer et års forbruk av oppvarming og varmtvann for cirka 900 leiligheter, sier Erik Nyfelt i Hafslund Celsio.

Erik Nyfelt, mann med briller og blå genser

For kundene er fjernvarme enkelt, sikkert og rimelig og bidrar til et godt klima både inne og ute.

Erik Nyfelt, Hafslund Celsio

Viktig utvidelse av Oslos kollektive oppvarmingssystem

Dette er en viktig utvidelse av Oslos kollektive oppvarmingssystem. Fjernvarme bidrar til å avlaste strømnettet, og økt utbredelse av fjernvarme er et viktig energisparetiltak for hovedstaden. Fjernvarme er fornybar, miljøvennlig oppvarming som produseres av overskuddsvarme blant annet fra Oslos kloakk, avfallsforbrenning og datasenter, altså varme som ville forsvunnet ut i lufta, hvis den ikke hadde blitt benyttet til fjernvarme.

Her kommer fjernvarmen

Den nye hovedtraseen for fjernvarme vil gå i Haavard Martinsens vei og Fossumveien fram til Stovner senter. Hafslund Celsio håper på mange nye kunder langs disse veiene og i nærliggende områder.
- Vi vet at mange næringsbygg i dette området vil ha mye å vinne på å koble seg til fjernvarmenettet. For kundene er fjernvarme enkelt, sikkert og rimelig og bidrar til et godt klima både inne og ute, sier Nyfelt.

Kart over fjernvarmetraseen på Stovner
Kart over fjernvarmetraseen på Stovner

Stovner bad og andre næringsbygg

Hafslund Celsio har allerede inngått avtale med flere nye kunder, blant annet nye Stovner bad som skal åpne sommeren 2026. I det nye badeanlegget skal både bassengene, dusjene og lokalene varmes opp med fjernvarme. I tillegg skal Hafslund Celsio i byggeperioden, fra høsten 2024, forsyne byggeplassen med byggvarme / byggtørke basert på fjernvarme. Dette er utslippsfri byggvarme som tilfredsstiller Oslo kommunes krav om utslippsfrie byggeplasser.

Alle bygg som har opplegg for vannbåren varme, kan enkelt kobles til fjernvarmenettet. Det er også mulig å oppgradere bygg som har elektrisk oppvarming, til vannbårent oppvarmingsanlegg og fjernvarme.
- Byggeiere som vurderer å oppgradere et bygg til fjernvarme, kan ta kontakt med oss. Vi kommer gjerne på besøk for å undersøke nærmere hva som skal til for at vi kan tilby fjernvarme, sier Nyfelt.

Når et bygg er koblet til fjernvarmenettet, tar Hafslund Celsio det fulle ansvaret for varmeforsyningen og drifter varmesentralen i bygget. Fjernvarmen i Oslo er svært driftssikker og har 99,9 prosent oppetid.

Fakta om fjernvarme i Oslo

Fjernvarme: Fjernvarme dekker 28 prosent av oppvarmingsbehovet til husholdninger og næringsliv i Oslo. Under veier og fortau i hovedstaden ligger det 700 kilometer med fjernvarmerør hvor 30 millioner liter varmt vann er ​i kontinuerlig sirkulasjon.

Sirkulær energi: Fjernvarmen som Hafslund Celsio leverer, produseres først og fremst av overskuddsvarme fra Oslos avfallsforbrenning, kloakk, og datasenter; altså varme som ellers ville gått til spille.

Frigjør elektrisitet: Behovet for elektrisitet har økt kraftig de siste årene, og ved å bruke fjernvarme til oppvarming av bygg, frigjøres verdifull strømkapasitet som kan brukes til andre formål, for eksempel lading av stadig flere elbiler.

Kan bli litt støy

Arbeidet med å grave grøft til de nye fjernvarmerørene, startet i januar 2024 og vil bli gjennomført etappevis fram til høsten 2025. Hafslund Celsio ber om forståelse for at det til tider vil bli trafikkregulering og støy i området.

- Vi beklager de ulempene anleggsarbeidet vårt fører til for folk og næringsliv på Stovner. Vi lover å ta så mye hensyn vi kan, og håper at folk har tålmodighet med oss. Husk at vi jobber for en mer bærekraftig og klimavennlig by, avslutter Nyfelt.

Lurer du på om fjernvarme er noe for deg? Ta kontakt med oss for å lære mer om fordelene med å oppgradere til fjernvarme.