Slik fungerer fjernvarme

Fjernvarmenettet er en lukket krets, med varmevekslere rundt omkring i Oslo by. Dette er fjernvarmeprosessen:

Illustrasjon som viser hvordan fjernvarme produseres og distribueres.
  • Sammen med Oslos befolkning produserer vi sirkulær energi som kommer hele byen vår til gode.

  • Vi benytter lokal overskuddsenergi til å varme opp store mengder vann som transporteres ut til våre kunder i rør under bakken. Blant annet bruker vi varme fra forbrenning av restavfall, Oslos kloakk og datasenter. Når varmen er overført til boligbygg og næringsbygg som trenger oppvarming, sendes vannet til en av våre energisentraler for ny oppvarming, før det sendes ut i fjernvarmenettet igjen.

  • Vi leverer fjernvarme til mer enn 6000 eneboliger og rekkehus, borettslag og næringsbygg.

  • 70 mil med fjernvarmerør under bakken sørger for at 30 millioner liter vann er i kontinuerlig sirkulasjon.

  • Vi planlegger å bygge ut en egen infrastruktur for fjernkjøling hvor kaldt vann blant annet skal transporteres fra Oslofjorden gjennom isolerte rør under bakken, fram til en kundesentral i næringsbygg.

Fjernvarme i tall

  • 700 km fjernvarmerør i Oslo
  • 30 millioner liter vann i konstant sirkulasjon
  • 1,7 TWh produsert fjernvarme per år
  • 400 000 mennesker bor eller jobber i bygg som forsynes med fjernvarme fra Hafslund Celsio