Hafslund-ledere bytter roller

1. september blir Martin S. Lundby ny administrerende direktør i Hafslund Celsio og Knut Inderhaug blir ny administrerende direktør i Hafslund Vekst.

Konsernleder i Hafslund, sammen med administrerende direktører i Hafslund Celsio og Hafslund Vekst.

Publisert:

Sist endret:

Hafslund Celsio har vært igjennom en omfattende reise de siste to årene med å etablere selskapet og prosesser på nytt i Hafslund, samtidig som den økonomiske situasjonen har vært krevende på grunn av krevende rammevilkår.

Hafslund Celsio står nå overfor en ny fase hvor et viktig fokus blir mulig investeringsbeslutning og påfølgende bygging av Norges første karbonfangstanlegg på et avfallsanlegg.

Hafslund Vekst ble etablert i 2022, og har blitt bygget opp under Lundby sin ledelse til å bli et virksomhetsområde med over 60 ansatte og en solid eierskapsportefølje.

For å styrke potensialet i å tydeliggjøre Hafslunds strategi knyttet til kundemarkedet, går Knut Inderhaug inn som ny administrerende direktør i Hafslund Vekst, mens Martin S. Lundby, som i dag er administrerende direktør i Hafslund Vekst, blir ny administrerende direktør i Hafslund Celsio. Lundby kjenner fjernvarmevirksomheten godt etter kjøpsprosessen som han ledet fra Hafslunds side i 2022.

– Med denne endringen får både fjernvarmevirksomheten og vekstvirksomheten gode ledere. Jeg er takknemlig for det gode arbeidet Knut og Martin har lagt ned de siste årene i henholdsvis Celsio og Vekst, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

Endringene vil gjelde fra 1. september.