Slik vedlikeholder du varmeanlegget ditt

Et varmeanlegg som er knyttet til fjernvarme har lang levetid og krever lite vedlikehold. Likevel bør det få litt ekstra kjærlighet av og til. Her er fire vedlikeholdstips som kan forlenge levetiden til varmeanlegget ditt.

Foto av en hvit radiator som henger på en vegg.

Publisert:

Sist endret:

Å vedlikeholde vannbårne varmeanlegg bidrar først og fremst til at anlegget lever lenger og fungerer som det skal. I tillegg reduserer godt vedlikehold risikoen for skader.

Merk deg at når vi snakker om varmeanlegg her, snakker vi om alle komponenter som utgjør din del av anlegget, helt fra det tekniske rommet og ut til radiatorene og/eller gulvvarmen i boligen eller bygget.

Når bør du vedlikeholde varmeanlegget ditt?

Vi anbefaler å gjøre vedlikehold av varmeanlegget på sommeren. Da er fyringssesongen over, og du kan trygt skru av radiatorvannet uten at det påvirker deg, ansatte eller beboere.

Det er ingen regel for hvor ofte du bør gjøre vedlikeholdsarbeid på anlegget. Nyere anlegg krever gjerne mindre vedlikehold, mens det kan være lurt å investere i regelmessige undersøkelser av et eldre anlegg.

Noen velger for eksempel å få en rørlegger på besøk én gang i året. Da går rørleggeren ofte gjennom en sjekkliste for å kvalitetssikre anlegget og avdekke eventuelle feil eller mangler.

Har du fjernvarme hjemme og er «handy», kan du kanskje gjøre deler av dette arbeidet selv. Bor du i et borettslag/sameie, eller har ansvaret for fjernvarmen i et næringsbygg, kan du be om å få hjelp av en vaktmester.

Her er fire tips til hvordan du kan vedlikeholde varmeanlegget ditt

1. Ta en årlig sjekk av anlegget

Det er lurt å jevnlig kontrollere at de viktigste komponentene fungerer som de skal. Det kan for eksempel være å sjekke lufttrykket i ekspansjonskar, undersøke vannmengde og –trykk på selve anlegget, og ta en titt på hvor godt rørene er isolert.

Det kan også være lurt å se etter eventuelle lekkasjer, lytte etter ulyder i pumpene og sjekke at pumpene er riktig justert.

Ta også gjerne en titt på gulvvarmeregulatorer og termostatene på radiatorene, og sjekk at de fungerer som de skal.

Vi anbefaler også å undersøke om noen av komponentene trenger rengjøring eller bør byttes ut – for eksempel slamsamlere, filtere og ventiler.

2. Etterisoler komponenter i varmeanlegget

Et enkelt grep er å etterisolere komponenter som ikke er isolert i dag. Det kan være flenser, pumper, ventiler og andre komponenter.

Dette er først og fremst et tiltak du kan spare penger på, ved at systemet holder bedre på varmen og mindre energi går tapt. Samtidig bidrar isolering til å beskytte komponentene bedre, slik at de varer lenger.

Et tips er å kjøpe isolasjonsputer som kan tilpasses de ulike komponentene, og som enkelt kan demonteres ved vedlikehold.

Vil da ha flere tips til hvordan du kan spare energi? Her får du fem råd fra vår tekniske rådgiver, Jarle.

3. Skru av hovedventilen og sirkulasjonspumper utenom fyringssesongen

Å stenge av radiatorvannet på sommeren, er et enkelt tiltak som reduserer slitasje på varmeanlegget ditt. Husk å kun skru av radiatorvannet – ikke tappevannet.

4. Gjennomfør vannbehandling

Vannbehandling er et tiltak som forbedrer kvaliteten på vannet i varmeanlegget ditt. I et vannbårent oppvarmingssystem som fjernvarme er, har nemlig kvaliteten på vannet stor betydning for hvor effektivt anlegget er, hvor lang levetid det har, hvor ofte du må vedlikeholde det og hvor stor vedlikeholdsjobben blir.

Er kvaliteten på vannet dårlig, kan det blant annet dannes rust, sedimenter og slam. Det hindrer god vannsirkulasjon, gir dårligere oppvarming og kan i verste fall føre til skader på pumper, ventiler og andre deler av varmesystemet.

I anlegg som har gått noen tiår uten vannbehandling, kan det ligge opptil 10 til 15 centimeter med slam i bunnen av radiatorene.

Det finnes flere måter å forbedre vannkvaliteten på. Hvilken metode som passer best, avhenger av hva som har reduserer kvaliteten på vannet ditt.

Hvis det er lenge siden du har sjekket vannkvaliteten og du ser tegn til at varmeanlegget trenger vedlikehold, anbefaler vi at du tar kontakt med profesjonelle fagfolk, som kan vannbehandling.

Har du spørsmål om vedlikehold av varmeanlegget ditt? Ta kontakt med vår tekniske rådgiver på e-post eller telefon: +47 482 37 175. Bor du i enebolig eller rekkehus? Ta kontakt med vår kundeservice.