Tre tegn på at varmeanlegget ditt trenger vedlikehold

Avgir ikke radiatorene like mye varme som før? Kommer det mer støy fra det tekniske rommet enn normalt? Dette kan være tegn på at varmeanlegget ditt trenger vedlikehold.

Radiator med sokker hengende til tørk.

Publisert:

Sist endret:

Har du opplevd endringer med oppvarmingen eller fått tilbakemeldinger fra beboere eller ansatte om at oppvarmingen ikke fungerer helt som normalt?

Her er tre tegn på at det kan være på tide at varmeanlegget får vedlikehold.

1. Radiatorene er kalde i bunn

Hvis radiatorene er kalde i bunn, kan det være et tegn på at det har samlet seg slam i varmeanlegget. Slam dannes ofte på grunn av korrosjon som er en gradvis nedbryting av metall.

Korrosjon oppstår når metall reagerer på omgivelsene rundt. I et vannbårent oppvarmingssystem er det vanligvis kombinasjonen av metall, vann og oksygen som skaper korrosjon. Problemet er luft i systemet som gjør at metallet oksiderer og dermed danner slam og rust. Dette hindrer vannet i å sirkulere effektivt gjennom systemet, og gjør at radiatorene avgir mindre varme.

Har du fjernvarme hjemme? Her ser du hvordan du lufter radiatoren:

2. Radiatorene gir ikke nok varme

Har du radiatorene på full guffe, men opplever likevel at det ikke blir varmt nok? Det kan være flere årsaker til det:

  • En årsak kan være slam i systemet, slik vi har beskrevet i punktet over.

  • Det kan også være at termostaten på én eller flere av radiatorene har begynt å svikte. Termostaten har begrenset levetid og bør byttes ut når den ikke lenger gjør jobben sin til det fulle. Den skal nemlig styre hvor mye varmt vann som slippes inn i radiatoren, slik at temperaturen holder seg på det nivået du ønsker. Les mer om hvordan termostaten på radiatoren fungerer, her.

  • I boliger med vannbåren gulvvarme kan problemet være at batteriene i den trådløse romtermostaten er utladet.

3. Det kommer unormalt mye støy fra teknisk rom

Det tekniske rommet er på mange måter hjertet i et bygg eller en bolig som har fjernvarme. Det er her varmeanlegget ditt kobles til Celsios fjernvarmenett. Det er også herifra varmt vann til oppvarming og tappevann distribueres rundt i bygget eller boligen, slik at du får en behagelig temperatur hjemme eller på jobben.

Utstyret i et teknisk rom varierer fra bygg til bygg. Vanlige komponenter er blant annet varmtvannstanker, kanaler og overganger, el-tavler, pumper og rør. Flere av disse komponentene gir fra seg lyd når varmeanlegget er i drift. Opplever du at lyden er så høy at det er forstyrrende, kan det være et tegn på at én eller flere deler trenger vedlikehold, eller bør skiftes ut.