Fjernvarme i næringsbygg, borettslag og sameier

Har du ansvaret for fjernvarme og fjernkjøling i et næringsbygg, borettslag eller sameie? Her finner du gode råd, sjekklister og veiledning som kan være til nytte for deg.

Bli med på webinar!

Ønsker du å lære litt mer om fjernvarmeanlegget eller få råd om vedlikehold? Hver måned gjennomfører vi nyttige webinarer hvor det er anledning til å stille spørsmål.

Vedlikehold av fjernvarmeanlegget

Noen ganger fungerer ikke anlegget slik som det skal, du synes kanskje ikke at innetemperaturen er god nok. Da er det noen ting du kan sjekke. Dette er tegnene på at varmeanlegget ditt trenger vedlikehold.

Slik unngår du at vannet fryser i rørene

Dersom det blir sprengkulde i Oslo er det viktig å passe på at vannet ikke fryser i rørene dine. Her finner du en rekke tips for hvordan du skal passe på fjernvarmeanlegget ditt i kulda.

Energitjenester

Som din energipartner har vi flere tjenester som kan gjøre fjernvarme enda enklere for deg. Her kan du lese mer om de ulike energitjenestene vi tilbyr.

Hva er fjernvarme og hvordan fungerer det?

Vi i Celsio produserer varmt vann som sendes rundt i Oslo gjennom rør i bakken. For å varme opp vannet bruker vi varmen fra avfallsforbrenning, kloakken, datasenter og noen andre kilder når det er behov for det, som pellets, bioolje og strøm.

Når fjernvarmevannet kommer til ditt bygg, brukes det til å varme opp vannet som går til radiatorene i bygget, og tappevannet. Det er altså ikke fjernvarmevannet som kommer ut av kranene.

Når fjernvarmevannet har vært innom anlegget deres og varmet opp det lokale vannet som sirkulerer i deres bygg, sendes det tilbake til et av våre anlegg for å varmes opp på nytt. Og slik går 30 millioner liter vann i sirkulasjon i fjernvarmerørene.

Bygging og vedlikehold av fjernvarmenettet

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og øke leveringssikkerheten i fjernvarmenettet i Oslo. Regelmessige inspeksjoner og vedlikehold av fjernvarmenettet er en viktig del av dette arbeidet.

Har du spørsmål om fjernvarme eller fjernkjøling?

Kontakt kundeservice, send oss din henvendelse via ett av våre kontaktskjemaer eller finn rett kontaktperson.