Slik unngår du at vannet fryser i rørene

Noen ganger blir det sprengkulde i Oslo. Da er det viktig å passe litt på fjernvarmeanlegget. Dette er hva du må gjøre.

Oslo og fjorden på en kald vinterdag

Publisert:

Sist endret:

Tips til hvordan du unngår å skade radiatorer og vannrør i ekstremkulde

  • Husk at radiatorer er fylt med vann som kan fryse, særlig hvis radiatorene/oppvarmingsanlegget er skrudd av (ikke har sirkulasjon). Det er derfor viktig at radiator og rør holdes frostfrie.

  • Et generelt råd for å sikre at vannrør, radiatorer og andre vanninstallasjoner ikke fryser når det er frost ute, er å holde innetemperaturen på minimum 10 °C i rom hvor du har slike installasjoner i/ved vegg og gulv.

  • Unngå at det trekker kald luft på radiatorer og rør. Vær spesielt obs på radiatorer og rør som befinner seg rett under lufteventiler eller vinduer, eller ved dårlig isolerte vegger.

  • Sjekk i kjeller- og uteboder og andre kalde rom hvor det kan gå vannrør eller stå en varmeveksler. Kanskje bør du sette inn en liten varmeovn her mens det er på det kaldeste?

  • Noen har en lufteventil bak radiatoren som de kanskje ikke vet om – sjekk dette for sikkerhets skyld, og steng denne.

  • Har du frostsikring (snøkrystall) på radiatortermostaten, så merk at dette ikke er en tilstrekkelig sikkerhet hvis vinduet over radiatoren står åpent og det er 20 kuldegrader ute.