Fjernvarme i enebolig og rekkehus

Du bor i enebolig eller rekkehus og har fjernvarme. Hvordan virker det og hva må du gjøre for at det skal fungere så godt som mulig? Her er noen tips.

Hva er fjernvarme og hvordan fungerer det?

Vi i Celsio produserer varmt vann som sendes rundt i Oslo gjennom rør i bakken. For å varme opp vannet bruker vi varmen fra avfallsforbrenning, kloakken, datasenter og noen andre kilder når det er behov for det, som pellets, bioolje og strøm.

Når fjernvarmevannet kommer til ditt hus, brukes det til å varme opp det vannet som du har i dine radiatorer, og tappevannet ditt. Det er altså ikke fjernvarmevannet som kommer ut av krana på kjøkkenet ditt.

Når fjernvarmevannet har vært innom anlegget ditt og varmet opp ditt vann, sendes det tilbake til et av våre anlegg for å varmes opp på nytt. Og slik går 30 millioner liter vann i sirkulasjon i fjernvarmerørene.

Ikke varmt nok?

Noen ganger fungerer ikke anlegget slik som det skal, du synes kanskje ikke at det er varmt nok i huset. Da er det noen ting du kan sjekke. Dette er tegnene på at varmeanlegget ditt trenger vedlikehold.

Slik unngår du at vannet fryser i rørene

Dersom det blir sprengkulde i Oslo er det viktig å passe på at vannet ikke fryser i rørene dine. Her finner du en rekke tips for hvordan du skal passe på fjernvarmeanlegget ditt i kulda.

Brukermanualer for varmevekslere

En varmeveksler er den innretningen du har i huset som gjør det mulig for fjernvarmevannet å varme opp tappevannet ditt og det vannet som skal ut i dine radiatorer. Her finner du brukermanualer for varmevekslere i ditt område.