Miljøvennlig avfallshåndtering

Har du restavfall som ikke kan resirkuleres, eller risikoavfall som ikke kan kastes? Hafslund Celsio sluttbehandler rest- og risikoavfall på en ansvarlig måte ved å brenne det i våre avfallsforbrenningsanlegg.

Tidligere var det vanlig å samle opp avfall på store avfallsdeponier, men dette er nå ulovlig i Norge. Avfallsforbrenning er den mest miljøvennlige metoden for å håndtere avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres.

Når avfall brennes, ødelegges miljøfarlige stoffer, og varmeenergien kan utnyttes til fjernvarme.

Hafslund Celsio har konsesjon i henhold til avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall. Forskriften regulerer all forbrenning av avfall og stiller strenge krav til utslipp.

Våre forbrenningsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud har røykgassrensing for å redusere utslippene til luften til et minimum. Overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen bruker vi til å produsere miljøvennlig fjernvarme.

Levere avfall?

Hafslund Celsio sørger for trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan, eller bør, resirkuleres.

Priser og vilkår

Her finner du oversikt over priser og vilkår for levering av avfall til forbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud i Oslo.

Forbrenning av risikoavfall

Ved vårt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er én av tre ovnslinjer dedikert til håndtering av avfall som krever særskilt behandling.

Hva er risikoavfall?

Risikoavfall kan være:

  • Smittefarlig avfall og legemidler fra sykehus

  • Konfidensielle papirer

  • Offentlige beslag som krever sikker destruksjon

  • Arkiver

  • Narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon

Forbrenning av restavfall

Restavfall er avfall som verken kan gjenbrukes eller gjenvinnes. I dag forbrenner vi restavfall i våre avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud.

Kontakt oss om avfallsforbrenning

Har du spørsmål om forbrenning av avfall, eller ønsker du å levere avfall hos oss?

Spørsmål og svar om avfall og energigjenvinning