Priser og vilkår for levering av avfall

Her finner du oversikt over priser og vilkår for levering av avfall til vårt anlegg på Klemetsrud i Oslo.

Priser 2024

Næringsavfall

Brennbart avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

 • NOK 2489,32,- ekskl. mva. per tonn

 • NOK 248,- ekskl. mva. minstepris

Direkteforbrenning av risikoavfall

Risikoavfall er smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

 • NOK 9689,10,- ekskl. mva. per tonn

 • NOK 968,- ekskl. mva. minstepris

Skal du levere mer enn 100 kilo risikoavfall?

Leveranser av risikoavfall over 100 kilo må bestilles i forkant av mottak.

Betalingsbetingelser netto per 30 dager etter fakturadato ved kredittsalg.

Anlegget aksepterer Bankaksept, Visa og Mastercard. Kontant betaling er ikke mulig.

Mottaksbetingelser

Vi mottar avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.

Privatkunder kan levere avfall som de ønsker makulert eller destruert ved direkteforbrenning.

Eksempler på næringsavfall er emballasje, paller, papp, plast og næringsavfall med våtorganisk innhold.

 • Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander.

 • Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.

 • Avfall skal ikke inneholde trevirke eller annet brennbart materiale større enn 50x50 cm og lengde over 1 meter.

 • Avfall skal ikke inneholde: farlig avfall, gips, isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc., siktrester, pulver, støv, madrasser, mer enn 10% våtorganisk materiale.

Betingelser for levering av avfall

 • Krav til emballering blir avtalt spesielt.

 • Stikkprøvekontroll av avfallet forekommer. Ved kontroll skal avfallet tømmes etter anvisning av personalet.

 • Avfall som er i strid med betingelsene eller som kommer fra kunder uten avtale, kan bli avvist. Ved avvisning påløper et tilleggsgebyr på kr 25 000,- ekskl. mva. Hafslund Celsio skal dokumentere tilleggsgebyr med f.eks. foto. Kunden blir orientert og forelagt dokumentasjonen før tilleggsgebyr sendes.

 • Kjøring på anleggenes områder skal foregå etter skilting og anvisning av personalet. Avfallet skal tømmes på anvist sted. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t.

 • Sjåfører på anlegget skal i forbindelse med lossing av avfall og håndtering av bil alltid benytte refleksvest, hjelm og arbeidstøy.

 • Sjåfører må følge sikkerhetsanvisningene for anlegget.

Sikkerhetsregler på Klemetsrudanlegget