Ønsker du fastpris på fjernvarme i 2024?

Store svingninger i energiprisene gir uforutsigbare oppvarmingskostnader for deg som kunde. Derfor ønsker vi å tilby deg fastpris for hele 2024.

Nå kan du binde kraftprisen på 101,17 øre/kWh, for perioden 01.01.2024 til 31.12.2024. Frist for å binde prisen er til og med 15. desember, 2023. Se betingelser for tilbudet under.

Fastprisen gjelder kraftprisen, altså Nord Pools månedspris for Oslo-området. Kraftprisen utgjør hoveddelen av energileddet i fjernvarmeprisen, og er den delen som kan variere mye fra måned til måned.

Les gjerne mer om våre priser her.

Velger du å binde kraftprisen, vet du akkurat hvor mye energileddet i fjernvarmeprisen koster i 2024 – uavhengig av hvordan kraftprisen utvikler seg.

Høres dette interessant ut?


Husk å oppgi kundenummer, anleggsadresse og målepunkt-ID. Dette finner du på siste faktura fra oss.

Følgende betingelser gjelder:

  • Tilbudet om fastpris på 101,17 øre/kWh gjelder for bedrifter med gjennomsnittlig forbruk. Skulle din bedrifts forbruk skille seg nevneverdig fra normalen, tilpasser vi tilbudet etter deres forbruksmønster. Tilbudet kan med andre ord bli både lavere og høyere enn prisen over.

  • Tilbudet er gyldig fra og med 11.12.2023 til og med 15.12.2023. Hafslund Celsio forbeholder seg retten til å trekke tilbudet ved store endringer i strømmarkedet.

  • Tilbudet gjelder et begrenset antall.