Prismodell for næringsbygg

Fjernvarmeprisen er sammensatt av flere ledd. Her finner du forklaring og priseksempel for næringsbygg.

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift.

Fjernvarmeprisen består av følgende ledd:

Energiledd

Energileddet reguleres etter Nord Pools (den nordiske kraftbørsen) månedspris for Oslo (NO1), vår rabatt på 5 prosent på pris over 50 øre/kWh, administrativt påslag på 3,50 øre/kWh og offentlige avgifter.

Effektledd

Vinter - oktober til mars: 86 kr/kW/måned

Sommer - april til september: 36 kr/kW/måned

Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned.

Rabattordning

Alle våre kunder får rabatt på fjernvarme. Næringskunder får 5 prosent avslag på den delen av kraftprisen, altså Nord Pools månedspris for Oslo-området, som er over 50 øre/kWh. Les mer om rabattordningen her.

De øvrige elementene i fjernvarmeprisen, som nettleie og El-avgift, blir ikke berørt av rabattordningen.

Offentlige avgifter

  • El-avgift er fastsatt til 9,51 øre/kWh i perioden januar til mars og 16,44 øre/kWh i perioden april til desember.

  • Nettleien for 2024 er fastsatt til 5 øre/kWh (januar-desember)

Fastledd

Timesmålte anlegg betaler i tillegg 3000 kroner per år for målertjenesten. Fjernvarmeprisen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie (Elvia AS) for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde.

Priseksempel for næringsbygg, mars 2024

Priseksempel for næringsbygg, mars 2024
Nord Pools månedspris (NO1) 67,68 øre/kWh
Rabattsats
50 > øre/kWh – 5%-0,88 øre/kWh
Administrativt påslag 3,50 øre/kWh
Nettleie 5,00 øre/kWh
El-avgift 9,51 øre/kWh
Sum84,81 øre/kWh

Prisene er uten merverdiavgift.

Har du spørsmål om fjernvarme?

Ta gjerne en titt på ofte stilte spørsmål, eller kontakt oss for en hyggelig prat.