Vi justerer rabattordningen fra 1. januar 2024

Som kunde i Hafslund Celsio får du rabattert pris.

I 2022 innførte vi en ekstraordinær rabatt som følge av svært høye energipriser. Rabatten gjelder ut 2023.

I 2024 vil vi fortsatt tilby alle våre kunder rabatt, men den vil se litt annerledes ut.

Vi følger kraftprisen, altså NordPools månedspris fos Oslo-området, og fra 1. januar gir vi deg 5 prosent avslag på den delen av kraftprisen som overstiger 50 øre/kWh. Rabatten vil være på 5 prosent uavhengig av kraftprisen, og vil altså ikke lenger stige til 30 og 60 prosent i takt med kraftprisen, slik den gjorde i 2023.

For boligkundene våre, kommer rabatten i tillegg til fjernvarmestøtten.

Fjernvarmestøtten blir med videre

1. desember 2021 innførte regjeringen strømstøtteordningen som gir norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Samtidig som strømstøtteordningen ble innført, innførte vi i Hafslund Celsio en tilsvarende fjernvarmestøtteordning for våre boligkunder og husholdninger i borettslag og sameier.

Fjernvarmestøtten følger til enhver tid statens strømstøtteordning. Det innebærer at vi kompenserer deg for en prosentandel av kraftprisen, altså Nord Pools månedspris i Oslo (NO1), når den er over 70 øre per kilowattime uten merverdiavgift.

Tilleggsrabatt for boligkundene våre

For boligkundene våre kommer rabatten på 5 prosent i tillegg til fjernvarmestøtten.

Når fjernvarmestøtten er trukket fra, sitter vi igjen med en ny kraftpris. Hvis denne er over 50 øre, får du altså 5 prosent rabatt på denne.

Har du spørsmål om våre priser?