Du får fjernvarme til rabattert pris

Celsio har en egen rabattordning for våre fjernvarmekunder. Øker energiprisene, øker også rabattsatsen.

Næringsbygg og leiligheter, Sørenga

Publisert:

Sist endret:

Fjernvarme har tradisjonelt vært en rimelig oppvarmingskilde for Oslos beboere og næringsliv. Siden 2022 har krigen i Ukraina og usikkerhet rundt energiforsyningen i Europa skapt høye og uforutsigbare energipriser i hele markedet. Dette har også hatt innvirkning på fjernvarmens produksjonskostnader og salgspriser.

For å gi kundene våre større trygghet og forutsigbarhet, har vi en rabattordning for fjernvarme som innebærer at rabattsatsene øker hvis energiprisene øker.

Rabattordningen tar utgangspunkt i Nord Pools månedspris (spotpris) for Oslo (NO1).

Tar brodden av de høye prisene

Administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug, sier følgende om rabattordningen:

– I Celsio har vi stor forståelse for de utfordringene kundene våre har med uforutsigbare kraftpriser. Vi har derfor en rabattordning som tar brodden av høye energipriser. Dette vet vi har stor betydning for kundene våre.

Mann i lys skjorte og mørk blazer

Kundene våre kan regne med å få betraktelig lavere priser, særlig i de kaldeste og dyreste periodene av året.

Administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug

Rabatten kommer i tillegg til fjernvarmestøtte

1. desember 2021 innførte regjeringen strømstøtteordningen som gir norske husholdninger kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at du som strømkunde får tilbakebetalt en prosentandel av strømkostnadene når spotprisen på strøm overstiger 70 øre per kilowattime, uten merverdiavgift.

Samtidig som strømstøtteordningen ble innført, innførte vi i Celsio en tilsvarende fjernvarmestøtteordning for våre boligkunder og husholdninger i borettslag og sameier.

– Vi vet at fjernvarmestøtteordningen vår er viktig for boligkundene våre. For denne kundegruppen kommer rabattordningen vår på toppen av fjernvarmestøtten. For næringslivskundene våre har kanskje rabattordningen enda større betydning, ettersom dette er den eneste støtteordningen for mange bedrifter. Til sammen håper og tror vi at våre prisgrep gjør at kundene våre slipper å bekymre seg for uforutsigbare og høye priser, sier Inderhaug.

Den nye rabattordningen gjelder uavhengig av statens energistøtteordning for bedrifter, som ble innført i oktober 2022.

Fjernvarme skal være en attraktiv oppvarmingsløsning

Celsios rabattordning ble innført 1. november 2022 og vil etter planen vare ut 2023.

– Vi innførte denne rabattordningen for å gi våre kunder forutsigbarhet i en urolig og krevende tid. Vi følger nøye med på markedsutviklingen for å sikre at fjernvarme til enhver tid er en attraktiv og konkurransedyktig oppvarmingsløsning, sier Inderhaug.