Aker Solutions tildelt forstudie for Celsios CCS-terminal på Oslo Havn

Aker Solutions har blitt tildelt en kontrakt på en forstudie, såkalt FEED (front-end engineering and design), for å utvikle CO2-terminalen for mellomlagring og utskipning av CO2 fra Oslo Havn.

Oslo Rådhus sett fra Oslofjorden

Publisert:

Sist endret:

En FEED-kontrakt omhandler detaljering og optimalisering av valgt løsning og vil være rammeverk for en fremtidig EPCIC (ingeniør-, anskaffelses-, konstruksjons-, installasjons- og idriftsettelseskontrakt), forutsatt kontraktsforhandlinger og endelig investeringsbeslutning (FID) i Celsios styre sommeren 2024.

Tildelingen er en del av kostnadsreduksjonsprosjektet CCS-prosjektet. Tildelingen betyr at Celsio går inn i en ny fase av delprosjekt Transport og Terminal, og at Celsio med denne tildelingen har besluttet å jobbe videre med Oslo Havn som utskipningspunkt. Dette er mer i tråd med de opprinnelige planene for anlegget på havn.

Avtale om FEED i november 2023

I november 2023 ble Aker Solutions og Aker Carbon Capture tildelt en FEED-kontrakt av Celsio for å utvikle karbonfangst ved avfall-til-energi-anlegget på Klemetsrud. Les mer her.

I Aker Solutions pressemelding er administrerende direktør i Celsio, Knut Inderhaug, sitert med:

– Vi er glade for å ha Aker Solutions om bord i andre del av FEED-fasen for karbonfangstprosjektet. Dagens kunngjøring er en viktig beslutning angående transport av vår fremtidige CO2-fangst, men det er flere milepæler som må håndteres før vi tar sikte på en ny investeringsbeslutning sommeren 2024.

– Vi er avhengig av forbedrede rammebetingelser og inntektspotensial før realisering av karbonfangstprosjektet vil skje.