Inviterer bedrifter til å kjøpe sertifikater for karbonfjerning fra avfallsforbrenning

Hafslund Celsio har gitt SEB oppdraget om å selge karbonfjerningssertifikater fra kommende karbonfangst (CCS) på avfallsforbrenningsanlegget i Oslo.

Piper på Klemetsrud

Publisert:

Sist endret:

· Avfallsforbrenning er den sikreste og mest miljøvennlige metoden for å sluttbehandle avfallsfraksjonene samfunnet ikke kan, eller bør, gjenbruke eller resirkulere.

· Hafslund Celsio introduserer nå neste trinn med utslippsreduksjon og karbonfjerning ved å fange og permanent lagre CO2 fra avfallsforbrenningen.

· 50 prosent av avfallet som sluttbehandles på anlegget på Klemetsrud har en biogen opprinnelse. Ved å fange den biogene CO2, kan Hafslund Celsio tilby BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage) til det frivillige karbonfjerningsmarkedet.

Norges største fjernvarmenett og avfallsforbrenningsanlegg

Hafslund Celsio eier og driver Norges største fjernvarmenett, som ligger i Oslo-regionen. Den største kilden inn i fjernvarmenettet er overskuddsvarme fra avfallsforbrenning. Selskapets anlegg på Klemetsrud, i utkanten av Oslo, er landets største avfallsforbrenningsanlegg og behandler anslagsvis 350 000 tonn avfall årlig. Sluttbehandlingen av avfall skaper utslipp av karbondioksid (CO2), med både fossil og biogen opprinnelse, på rundt 350 000 tonn per år. Forbrenningsanlegget er den største punktutslippskilden til fossil CO2-utslipp i Oslo kommune, og står for 17 prosent av utslippene i kommunen.

For å redusere utslipp og oppfylle Oslos ambisiøse klimamål, er selskapet – med støtte fra den norske stat og Oslo kommune – fast bestemt på å etablere et fullskala karbonfangst- og lagringsanlegg (CCS) for å fange og permanent lagre karbondioksidet som anlegget i dag slipper ut.

Langskip og Northern Lights

Hafslund Celsio er, sammen med sementprodusenten Heidelberg Materials, ett av to fangstanlegg i det norske demonstrasjonsprosjektet Langskip. Langskip er Europas første åpne verdikjede for CCS, inkludert transport og permanent lagring under havbunnen i Nordsjøen av Northern Lights.

Northern Lights er et «joint venture» av energiselskapene Equinor, Shell og TotalEnergies. Northern Lights har etablert en fullskala transport- og lagringsløsning og er klar til å motta de første leveransene av flytende CO2 i 2024. Hafslund Celsio har gjennom statsstøtteavtalen sikret seg lagringskapasitet hos Northern Lights.

Hafslund Celsio skal frakte flytende CO2 med utslippsfrie lastebiler til et mellomlager på Oslo Havn. Der vil transport- og lagringsoperatøren Northern Lights legge til kai og laste den fangede CO2-en på tankbåter før de seiler til sitt anlegg ved Øygarden utenfor Bergen, for deretter permanent lagre CO2en under havbunnen i Nordsjøen.

Biogen CO2

Rundt halvparten av avfallet som behandles ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kommer fra biologiske kilder. Dette er for eksempel matrester, papir, papp og tre. Karbondioksidutslippene som skjer når dette avfallet brennes er biogene og en del av det naturlige karbonkretsløpet. Ved å fange og lagre disse utslippene fjernes karbondioksid fra atmosfæren, noe som resulterer i negative karbonutslipp.

Dette kalles Bio-CCS eller BECCS, og EU-kommisjonen, FN og Det internasjonale energibyrået understreker at det er av stor betydning for å nå verdens klimamål. Karbonfjerningsvolumene som fanges på Klemetsrud vil bli målt og verifisert av en tredjepart.

Jannicke Gerner Bjerkås

– Vi tilbyr en løsning til bedrifter som ikke har mulighet til å redusere alle sine utslipp. Ved å kjøpe karbonfjerningssertifikater kan de nøytralisere sine vanskelige utslipp og dermed nå sine klimamål.

Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS og karbonmarkeder, Hafslund Celsio

Hafslund Celsio tilbyr bedrifter en måte å redusere sitt karbonavtrykk

Hafslund Celsio tilbyr bedrifter og organisasjoner muligheten til å nøytralisere sitt klimaavtrykk ved å kjøpe karbonfjerningssertifikater, som tilsvarer en viss mengde fanget og permanent lagret, biogent CO2 når anlegget er i drift, som er planlagt til 2028.

Ved å velge å kjøpe karbonfjerningssertifikater fra Hafslund Celsios prosjekt vil kjøperen bidra til en positiv endelig investeringsbeslutning (FID).

Ved full kapasitet vil karbonfangstanlegget på Klemetsrud fange opp til 175 000 tonn biogent CO2 per år, i tillegg til å redusere Oslos fossile utslipp med 17 %.

– Vi tilbyr en løsning til bedrifter som ikke har mulighet til å redusere alle sine utslipp. Dette gjelder ikke bare industrisektorer som stål, energi, kjemikalier, sement og luftfart, men nesten alle sektorer som har «Scope 3»-utslipp. Ved å kjøpe karbonfjerningssertifikater kan de nøytralisere sine vanskelige utslipp og dermed nå sine klimamål, sier Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS og karbonmarkeder, Hafslund Celsio.

SEB har fått mandat til å selge Hafslund Celsios karbonfjerningssertifikater til et bredt publikum av potensielle kjøpere. Banken er en pioner i dette fremvoksende markedet og har tidligere fått tilsvarende mandat fra den norske prosjektutvikleren Inherit Carbon Solutions.

Maximilian Brodin, Head of Commodities i SEB, uttaler at markedet for karbonfjerning fortsatt er umodent, men at det har mange likhetstrekk med etablerte råvaremarkeder. Han forventer at bio-CCS-sertifikater gradvis vil utvikle seg til likvide finansielle instrumenter.

– Hafslund Celsio er et flaggskip-prosjekt innen negative utslipp, og vi ser frem til å delta i dette partnerskapet og vise frem Oslo CCS-prosjektet til kunder over hele Europa og andre steder som er forpliktet til en ambisiøs avkarboniseringsreise. Negative utslipp vil være en viktig del av deres løsning for å takle den vanskeligste siste milen mot netto null, avslutter han.