Prismodell for eneboliger og rekkehus

Fjernvarmeprisen er sammensatt av flere ledd. Her finner du forklaring og priseksempel for enebolig og rekkehus.

(Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift)

Fjernvarmeprisen består av følgende ledd:

Energiledd

Energileddet reguleres etter Nord Pools (den nordiske kraftbørsen) månedspris for Oslo (NO1), vår trinnvise rabatt på 5, 30 og 60 prosent gitt etter fjernvarmestøtte, administrativt påslag på 4,38 øre/kWh og offentlige avgifter.

Fjernvarmestøtte

Celsio gir deg som fjernvarmekunde tilsvarende kompensasjon som strømkunder får. I november utgjør fjernvarmestøtten 90 prosent av Nord Pools månedspris for Oslo (NO1), når den overstiger 87,5 øre per kWh inkl. mva. Fjernvarmestøtten varer ut 2023 og følger de gjeldende statlige støttesatser.

Ny rabattordning

1. november 2022 innførte vi i tillegg en ny trinnvis rabattordning for at du skal ha større forutsigbarhet i en tid med svært varierende energipriser. Stiger prisen, stiger også rabattsatsen. Rabattsatsene gjelder etter at fjernvarmestøtten er trukket fra. Ordningen varer ut 2023.

Rabattordning for enebolig og rekkehus
Nord Pools månedspris for Oslo (NO1) Rabattsats
62,5 – 112,5 øre5%
112,5 – 312,5 øre30%
312,5 øre - >60%

Offentlige avgifter

Nettleie: 32,11 øre/kWh

El-avgift: 19,80 øre/kWh

Fjernvarmeprisen blir regulert i samsvar med den til enhver tid gjeldende nettleie (Elvia AS), samt gjeldende offentlige avgifter.

Priseksempel for eneboliger og rekkehus, november 2023

Priseksempel for eneboliger og rekkehus, november 2023
Nord Pools månedspris (NO1)130,96 øre/kWh
Fjernvarmestøtte39,11 øre/kWh
= Ny NO1, når fjernvarmestøtten er trukket fra prisen91,85 øre/kWh
Rabattsats
62,50 - 112,50 øre/kWh – 5% -1,47 øre/kWh
112,50 - 312,50 øre/kWh – 30 % -
312,50 > – 60% -
Administrativt påslag 4,38 øre/kWh
Nettleie 32,11 øre/kWh
El-avgift 19,80 øre/kWh
Sum 146,67 øre/kWh

Priser er inkludert merverdiavgift.

Har du spørsmål om fjernvarme?

Ta gjerne en titt på ofte stilte spørsmål, eller kontakt oss for en hyggelig prat.