En fremtidsrettet energiløsning

I 2025 vil en ny kjølesentral i Construction City forsyne hele Ulven/Økern-området med bærekraftig og stabil fjernkjøling. Prosjektet er startskuddet for fjernkjøling i Oslo.

Heiskran og byggeplass, Construction City

Publisert:

Sist endret:

– Vi har lyktes med å legge til rette for en kjølesentral på Ulven, som i fremtiden skal forsyne hele området med bærekraftig, stabil energi. Dette er et resultat av et svært godt samarbeid mellom Hafslund Celsio og oss i Construction City.

Det forteller Gunnar Irby, prosjektsjef i Construction City, et av de største næringsbygg-prosjektene i Norge. Irby har ansvar for utviklingen og gjennomføringen av byggeprosjektet som pågår på Ulven i Oslo kommune.

– Construction City er en næringsklynge og en samlokalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Med prosjektet ønsker vi å skape en arena hvor bransjen samles, slik at vi kan samarbeide på nye måter om innovasjon og bærekraft, forklarer Irby.

– Visjonen til Construction City er å skape den levende destinasjonen for verdiskapende samhandling. Jeg opplever at vårt samarbeid med Hafslund Celsio helt ifra 2019 bygger godt oppunder denne visjonen, og er et typisk eksempel på hva vi sammen kan få til når vi samarbeider godt.

Hva er fjernkjøling?

Fjernkjøling er en vannbåren kjøleløsning for næringsbygg, en viktig del av Oslos klimaløsning, og et viktig satsningsområde for Hafslund Celsio innenfor næringsmarkedet.

Hafslund Celsio jobber med å etablere egne kjølesentraler hvor vi skal produsere fjernkjøling, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden.

I tillegg vil kjølesentralene inneholde store varmepumper som skal sikre at vanntemperaturen holder seg stabilt på et lavt nivå.

Det avkjølte vannet blir ført i isolerte rør under bakken til kundesentralene (veksler) i de byggene som skal avkjøles. En kundesentral er plassert inne i en kundes bygg, gjerne i kjelleren, og er koblet til det interne kjølesystemet i bygget.

Viktig samarbeid med Hafslund Celsio

Et kontorbygg har alltid behov for kjøling, for arbeidsmiljøloven stiller krav til et behagelig inneklima.

– Construction City blir et stort kontorbygg med behov for mye kjøleenergi. Behovet kan dekkes på ulike måter, men tradisjonelt har man vært nødt til å etablere en egen kjøleløsning for et slikt bygg, forklarer Irby.

Gunnar Kirby er prosjektsjef i Construction City. Avbildet foran byggeplassen.

Hele prosessen har vært en reise, både for å finne tekniske løsninger, men også avtaleformer som alle kan være fornøyd med.

Gunnar Irby, prosjektsjef i Construction City

I stedet for å etablere en egen kjøleløsning for sitt nye, store kontorbygg, valgte Construction City å inngå et samarbeid med Celsio. Nå er de i gang med å etablere en egen kjølesentral i underetasjen av bygget, som i fremtiden vil forsyne ikke bare Construction City, men hele Ulven/Økern-området med bærekraftig kjøling.

– Hafslund Celsio var avhengig av et sted de kunne etablere kjølesentralen, og vi var i ferd med å bygge et stort bygg. Vi kan finne plass til denne sentralen, tenkte vi. Vi gjennomførte derfor en mulighetsstudie for å finne ut om dette var mulig, og i 2020 ble vi enige: Vi kjører på.

Nå, tre år senere, begynner det store næringsbygget å ta form. I 2025 vil Construction City stå klart.

– Hele prosessen har vært en reise, både for å finne gode tekniske løsninger, men også for å enes om avtaleformer som alle kan være fornøyde med. Det har vært en prosess i seg selv. Alle parter skal være enige om at dette gir oss verdi.

En fremtidsrettet løsning

Byggeprosjektet Construction City var utløsende for at Hafslund Celsio kom i gang med å bygge ut fjernkjøling på Ulven og Økern, forteller Iren Aanonsen, senior forretningsutvikler i Hafslund Celsio.

– Construction City er lokalisert i nordre del av Hovinbyen, et satsningsområde for innovativ byutvikling i Oslo kommune. I dette området skal det etableres mange nye næringsbygg, boligblokker og et helt nytt byrom. Energisentralen som vi etablerer i Construction City, gjør det mulig for oss å levere fjernkjøling til alle næringsbyggene i området.

Byggeplass Construction CityDetaljer fra byggeplass, Construction City

Når Hafslund Celsio går inn i et byggeprosjekt, ser de på alle muligheter for å lage en mest mulig fremtidsrettet løsning.

– Vi bruker alle de gode ingeniør-hodene våre til å tenke ut alternative løsninger. Her har vi sjekket grunnforholdene og grunnvannstand, og vi har testet alt som er mulig å teste. Vi ender da opp med et konsept som er bedre enn det noen enkeltkunde kunne ha bygd for seg selv. Vi bygger nå den mest fremtidsrettede energisentralen som er mulig å få til for dette området.

En vinn-vinn-vinn-situasjon

Construction City sparer både investerings- og byggekostnader ved å slippe å bygge sin egen kjølesentral, forklarer Irby.

– Vi slipper også driftskostnader på en egen sentral. Dette håndterer Hafslund Celsio. Vi kjøper kjøleenergi fra dem på samme måte som vi kjøper fjernvarme. Det er det enkelt for oss som gårdeier å forholde oss til.

Samtidig gir det trygghet å vite at bygget vil få levert sikker, stabil og bærekraftig kjøleenergi, mener Irby.

– Når du har egne kjølesentraler, har du ansvar for å drifte dem selv. Men med Hafslund Celsio har vi en leveransegaranti, fordi de er forpliktet til å levere. Vi er dermed sikret at vi har en bærekraftig energiforsyning til bygget.

– Det gir trygghet for oss som gårdeier, og det gir trygghet for våre kunder, leietakere og brukere av de byggene vi har.

Prosjektsjefen er spesielt fornøyd med Hafslund Celsios insitaments-løsning som gir lavere driftskostnader til gårdeiere som drifter byggene sine på en god måte.

– Det er en driver for oss at Hafslund Celsio gir tilbake dersom vi drifter byggene våre godt, og det er også gunstig for dem. Dette er en vinn-vinn-vinn-situasjon, både for Hafslund Celsio, for gårdeierne og for kundene. Når vi får lavere driftskostnader, får også kundene våre lavere driftskostnader.

Samarbeidet har verdi for hele Ulven/Økern-området

Construction Citys samarbeid med Hafslund Celsio tilrettelegger for god bærekraftig kjøling for fremtiden.

– Vi investerer i fremtiden. Nye bygninger som bygges, kan tilknytte seg Hafslund Celsios sentral og få solid, stabil, bærekraftig energi til sine bygg. Eksisterende bygninger som har lite bærekraftige energiløsninger, kan også nyttiggjøre seg Celsios løsninger. Samarbeidet vårt med Hafslund Celsio har ikke bare verdi for oss, men for hele Ulven/Økern-området, sier Irby.

– Jeg ser på Hafslund Celsios løsning for kjøleenergi på Ulven som en stor fordel for området. Den sikrer hele Ulven/Økern solid, stabil, bærekraftig energi i fremtiden, og er en trygghet for all videre utvikling på Ulven, for alle gårdeiere og leietakere og kunder som skal jobbe og bo her på Ulven.