Flytteskjema

Flytter du inn eller ut av en bolig eller et bygg med fjernvarme? Bruk flytteskjemaet for å gi oss beskjed.

Trenger du hjelp underveis, er det bare å ta kontakt med kundeservice.

I stedet for å fylle ut skjemaet under, kan du også sende oss overtagelsesprotokollen på e-post.

Hvem flytter ut?

Informasjon om den som skal flytte ut av boligen

Hvem flytter inn?

Informasjon om den som skal flytte inn i boligen

Hvilken adresse gjelder det?

Informasjon om adressen og når overtagelse av bolig er

Målerstand

Finn målernummer på din faktura, eller ved å lese av nummeret på måleren din

Ytterligere info

Vi bruker opplysningene om deg (navn og epost) til å behandle henvendelsen din.

Snakk med oss

Finn riktig kontaktperson i Celsio eller snakk med kundeservice, på telefon 22 43 59 80, mellom kl. 08.00 og 16.00. Skal du melde fra om feil i fjernvarmenettet, når du oss på dette telefonnummeret når som helst på døgnet.