Slik vil karbonfangst og -lagring på Klemetsrud fungere

Se hvordan vi vil håndtere samfunnets avfallsproblem med karbonfangst og -lagring.

Det er ikke så lett å forstå hvordan karbonfangst og -lagring faktisk fungerer. Derfor har vi illustrert prosessen under. Klikk på de ulike stegene for å lese mer om dem.

Slik skal vi fange karbon

Renovasjonsbilene kommer med sortert kommunalt rest- og næringsavfall til avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Slik skal vi lagre karbon

CO2 fanges opp fra røykgass og gjøres flytende ved Celsios karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

Har du spørsmål om karbonfangst og -lagring?