Våre miljøvaredeklarasjoner (EPDer)

Her kan du laste ned våre EPDer for fjernvarme og fremtidig fjernkjøling på Økern og Ulven.

EPD står for Environmental Product Declaration og er et dokument som på en kortfattet, internasjonalt standardisert og objektiv måte, oppsummerer miljøprofilen til en levert kWh energi.

EPDene hjelper oss til å forstå hvordan våre produkter, i vårt tilfelle energiforsyningen som brukes i et bygg eller prosjekt, påvirker miljøet gjennom hele sin livssyklus.

Det gir deg mulighet til å ta informerte kjøpsbeslutninger basert på hvilke produkter som er mest bærekraftige.

Har du spørsmål om våre miljøvaredeklarasjoner?