Våre miljøvaredeklarasjoner (EPDer)

Her kan du laste ned våre EPDer for fjernvarme og fremtidig områdekjøling på Økern og Ulven.

EPD står for Environmental Product Declaration og er et dokument som på en kortfattet, internasjonalt standardisert og objektiv måte, oppsummerer miljøprofilen til en levert kWh energi.

EPDene hjelper oss til å forstå hvordan våre produkter påvirker miljøet gjennom hele sin livssyklus.

Det gir forbrukere og innkjøpere mulighet til å ta informerte kjøpsbeslutninger basert på hvilke produkter som er mest bærekraftige.

Har du spørsmål om våre miljøvaredeklarasjoner?