Smart energistyring

Smart energistyring kan gi store kostnadsbesparelser over tid. Vi tilbyr to løsninger som hjelper deg med å redusere energiforbruket: Effektregulering og selvstyrt fyringskurve.

Effektregulering

I løpet av en måned vil energiforbruket ditt på et tidspunkt være på sitt høyeste. Effektregulering innebærer at vi hjelper deg med å sette en grense for hvor høy denne effekttoppen kan bli.

Dette gjør at du får bedre kontroll på, og kan begrense energiforbruket, og dermed redusere kostnaden for effektleddet.

Kostnad: Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Hvem passer tjenesten for? Tjenesten har størst verdi for deg som eier, forvalter eller drifter næringsbygg med fjernvarme, etter som våre næringskunder betaler både for effektleddet og for hvor mange kilowattimer de har brukt per måned.

Selvstyrt fyringskurve

Temperaturen i varmeanlegget ditt reguleres etter utetemperaturen – såkalt fyringskurve. Med mindre du allerede benytter deg av selvstyrt fyringskurve, regulerer vi fyringskurven for deg.

Med selvstyrt fyringskurve kan du selv styre fyringskurven, og dermed regulere den til å være lavere enn vår. Det gjør at du kan skru temperaturen ned mer enn vi regulerer for, og dermed spare energi.

Kostnad: Ta kontakt for et uforpliktende tilbud. En forutsetning for å kunne styre fyringskurven selv, er at varmeanlegget ditt har fjernstyrt regulator og galvanisk skille. Begge deler kan monteres. Kostnadene for dette dekkes av kunden.

Hvem passer tjenesten for? Selvstyrt fyringskurve kan ha verdi for alle typer bygg, men egner seg ikke om du har gulvvarme.

Ønsker du å vite mer, eller komme i gang med tjenestene?

Ung kvinne jobber konsentrert
Med selvstyrt fyringskurve kan du selv styre fyringskurven, og dermed regulere den til å være lavere enn vår. Det kan være fint på en ekstra varm sommerdag.

Flere tjenester knyttet til fjernvarme?

Vi tilbyr energitjenester som gjør livet som Celsio-kunde enda enklere, enten det handler om teknisk rådgivning eller oversikt over energiforbruket.