Kvalitet og sikkerhet i alt vi gjør

Uansett om du er kunde, leverandør, nabo eller samarbeidspartner, skal du oppleve at vi leverer kvalitet og tar sikkerhet på største alvor.

I Celsio har vi tre viktige samfunnsoppdrag:

 1. Vi leverer avfallsforbrenningstjenester på de fraksjonene av avfallet som verken kan eller bør gjenvinnes eller resirkuleres. Dette er en tjeneste alle store byer er nødt til å ha.

 2. Vi varmer opp byens befolkning gjennom fjernvarme, enten det er på arbeidsplassen eller hjemme.

 3. Vi skal gjennomføre et vellykket karbonfangstprosjekt (CCS) på Klemetsrud, klimaløsningen som bidrar til at Oslo når sine klimamål. Prosjektet vil føre til en bedre nåtid for byen vår, og ikke minst en bedre framtid for barna våre.

I arbeidet med å levere på dette, skal vi alltid:

 • behandle restavfall på en trygg og miljøvennlig måte

 • produsere fornybar energi

 • sørge for høy leveringssikkerhet av fjernvarme og kjøling

 • utvikle nye, bærekraftige energiløsninger

Høy kvalitet

Vi gjør flere tiltak for å sikre at kvaliteten på leveransene våre er høy:

 • Vi måler hvor fornøyde kundene våre og andre interessenter er, slik at vi kan møte forventningene deres.

 • Vi har opparbeidet oss gode prosesser, systemer og verktøy for å kontinuerlig forbedre arbeids- og produksjonsprosessene våre.

 • Vi oppmuntrer medarbeiderne våre til å melde ifra hvis de ser at vi kan forbedre oss på enkelte området.

 • Vi gjennomfører revisjoner, både på egne anlegg og hos våre leverandører og avfallskunder.

 • Vi er sertifisert i henhold til den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001.

Har du spørsmål knyttet til vårt kvalitetsarbeid?

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg.