Radiumhospitalet tilknyttes fjernvarmenettet

Når Radiumhospitalet tilknyttes fjernvarmenettet innebærer det en kraftig avlastning på strømnettet i Oslo.

Publisert:

Sist endret:

Foto: Paal Lunde / OUS

For å varme opp Radiumhospitalet – som består av både gammelt og nytt bygg – er det bygget en ny fjernvarmetrasé fra Skøyen på til sammen 1,5 kilometer. Arbeidet har pågått siden 2019, ikke helt uten spenning, ifølge prosjektleder Håkon Saugnes i Hafslund Oslo Celsio.

- Vi startet med å legge rør under Ring 3, for vi visste at det var knyttet mest usikkerhet til dette området. Vi fikk det til, men på grunn av kvikkleire i området måtte vi lage en vegg med betongforsterkning før det ble boret varerør av stål under Ring 3. Diameter på rørene var cirka 70 cm, sier Saugnes.

Fjernvarmen skal gi oppvarming og varmtvann til eksisterende og nye Radiumhospitalet, samt to bygg på sykehusområdet: K-bygget (forskningsbygg) og Ullernchausséen 70 som blant annet huser Ullern Videregående skole.

Boring under Ring 3
Boring under Ring 3

Stabil, trygg og bærekraftig energileveranse

Cirka 120 000 m² skal varmes opp og ha varmtvann, og den totale leveransen er cirka 15 GWh årlig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til cirka 750 eneboliger.

– Dette har vært et omfattende prosjekt for oss både i forhandling, planlegging og byggefasen. Radiumhospitalet er en viktig samfunnskritisk kunde, og vi er glade for å bidra til at de får en stabil, trygg og bærekraftig energileveranse, sier Fredrik Dahl-Paulsen, markedsdirektør i Hafslund Oslo Celsio.

Celsio har også levert byggvarme, altså oppvarming for tørking av bygg i byggeprosessen, til prosjektet. Dette har vært en betydelig energileveranse på over 5 GWh over to år.

– Gir en real avlastning på et belastet kraftnett i Oslo

– Med Radiumhospitalet nå fullt tilknyttet fjernvarme, er OUS i mål med å konvertere sine hovedlokasjoner i Oslo fra elektrisitet/olje til fjernvarme. Til sammen tilsvarer dette et årlig volum på 115 GWh, noe som slår skikkelig på vårt klimaregnskap og gir en real avlastning på et belastet kraftnett i Oslo. Vi er glade for å kunne skape slike synergier sammen med Celsio, og ser fram til det videre samarbeidet, sier Ola Lindh, leder for Nye Sykehus og Energi i Oslo universitetssykehus.

Planen er å bygge ut fjernvarmenettet videre fra Radiumhospitalet i retning Montebello.