Påvisning av fjernvarmerør

Før du starter gravearbeider, må du vite hva som befinner seg under bakken.

I Oslo er det fullt av kabler og rør i bakken under oss, inkludert rørene som frakter fjernvarmevann rundt i byen.

Rørene er som oftest ikke synlige før du begynner å grave. Vet du ikke hvor de ligger, er det fort gjort å treffe dem og skade viktig infrastruktur.

Planlegger du gravearbeider, må du derfor registrere en gravemelding og bestille kabelpåvisning.

Hvordan bestiller jeg gravemelding og påvisning av fjernvarmerør?

Geomatikk tilbyr gratis gravemelding og påvisning gjennom tjenesten "Ledningsportalen".

De leverer tjenester og programvare som administrerer og beskytter kritisk infrastruktur på en sikker og bærekraftig måte.

Slik går du frem:

  • Bestill gravemelding og kabelpåvisning på ledningsportalen.no før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, pæling, gjerdeoppsett eller annen aktivitet som kan berøre fjernvarmerørene.

  • De vil gi deg detaljerte opplysninger om hvor fjernvarmerørene og annen infrastruktur ligger i området der du skal grave.

  • Er det fjernvarmerør i nærheten av der du skal grave, vil påvisere komme på stedet og markere hvor rørene ligger.

Påvisningen er gyldig i en måned. Etter dette må det utføres en ny påvisning.

Hva slags informasjon trenger Geomatikk?

Når du bestiller påvisning, må du informere om:

  • Hvor du ønsker påvisning (fra/til adresse og beskrivelse)

  • Navnet på kontaktperson/bestiller

  • Telefonnummer kontaktpersonen kan nås på

  • Navn på firma som graver

  • Dato for ønsket påvisning

  • Ta gjerne med annen informasjon du tror kan være relevant