Ønsker du byggvarme?

Byggvarme basert på fjernvarme er både enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig. Sjekk alle fordeler og hvordan du bestiller.

Hva er byggvarme?

Byggvarme er en midlertidig oppvarmingsløsning til bruk ved oppføring av nybygg, rehabiliteringsprosjekter og ombygging av fyrrom. Byggvarme kan benyttes til alt fra å tørke betong og andre materialer til å sørge for at bygningsarbeiderne har en god arbeidstemperatur.

Byggvarme fra Celsio er basert på vannbåren og miljøvennlig fjernvarme og distribueres gjennom det veletablerte fjernvarmenettet i Oslo. Vi tar oss av tilkobling og leverer fjernvarmen direkte til kundesentralen i byggets tekniske rom.

Entreprenøren/utbyggeren skaffer til veie vannbårent byggvarmeutstyr/ midlertidige varmeaggregater og kobler dette til kundensentralen. Byggets eget vannbårne varmeanlegg kan også benyttes til byggvarme, hvis dette er installert.

Slik installerer du byggvarme

 1. Avtal leveranse av byggvarme med oss.

 2. Avtal levering av vannbåren byggvarmeutstyr med utleieselskap.

 3. Utleiesdelskap leverer, monterer og drifter i henhold til avtale.

Fordeler med byggvarme

Bedre miljø

 • Mindre klimagassutslipp og renere luft gjennom hele byggeprosessen - fossilfri byggeplass

 • Ingen lokale utslipp av olje, diesel, støv eller gass

 • Mindre støy

Enkelt

 • Tar liten plass - frigir plass i bygg og på anleggsområder

 • Ingen transport av brensel

Trygt

 • Høy leveringssikkerhet

 • God temperaturkontroll

 • Brannsikkert - ingen lett antennelige brensler på byggeplassen

Økonomisk

 • Forutsigbar og rimelig energipris

 • Ingen restbrensel ved ferdigstilling av bygg

Andre som har brukt fjernvarme i byggeprosessen:

Kontakt oss om byggvarme