Ønsker du byggvarme?

Byggvarme basert på fjernvarme er både enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig. Sjekk alle fordeler og hvordan du bestiller.

Hva er byggvarme?

Byggvarme er en midlertidig oppvarmingsløsning til bruk ved oppføring av nybygg, rehabiliteringsprosjekter og ombygging av fyrrom. Byggvarme kan benyttes til alt fra å tørke betong og andre materialer til å sørge for at bygningsarbeiderne har en god arbeidstemperatur.

Byggvarme fra Hafslund Celsio er basert på vannbåren og miljøvennlig fjernvarme og distribueres gjennom det veletablerte fjernvarmenettet i Oslo. Vi tar oss av tilkobling og leverer fjernvarmen direkte til kundesentralen i byggets tekniske rom.

Entreprenøren/utbyggeren skaffer til veie vannbårent byggvarmeutstyr/ midlertidige varmeaggregater og kobler dette til kundesentralen. Byggets eget vannbårne varmeanlegg kan også benyttes til byggvarme, hvis dette er installert.

Hva er fordelene med byggvarme?

Bedre miljø

 • Mindre klimagassutslipp og renere luft gjennom hele byggeprosessen - fossilfri byggeplass

 • Ingen lokale utslipp av olje, diesel, støv eller gass

 • Mindre støy

Enkelt

 • Tar liten plass - frigir plass i bygg og på anleggsområder

 • Ingen transport av brensel

Trygt

 • Høy leveringssikkerhet

 • God temperaturkontroll

 • Brannsikkert - ingen lett antennelige brensler på byggeplassen

Økonomisk

 • Forutsigbar og rimelig energipris

 • Ingen restbrensel ved ferdigstilling av bygg

Hvordan installerer du byggvarme?

 1. Ta kontakt med en av våre rådgivere

 2. Avtal levering av vannbårent byggvarmeutstyr med et utleieselskap

 3. Utleieselskapet leverer, monterer og drifter i henhold til avtale.

Hva koster byggvarme?

Byggvarme koster 115 øre/kWh uten mva.

Andre som har brukt fjernvarme i byggeprosessen:

Kontakt oss om byggvarme