Hvor mye går til oppvarming og tappevann?

Hvor mye av fjernvarmen går til oppvarming og hvor mye går til tappevann? Dette har vi laget en analyse på.

Vi har mange kunder som spør om dette: hvordan fordeles forbruket vårt mellom tappevann og oppvarming? Dette har vi funnet ut av ved å analysere målt forbruk hos våre kunder de tre siste årene.

Utgangspunktet for analysen er data for alle døgn som er varmere enn 17 grader. De dagene brukes ikke fjernvarmen til oppvarming, kun til tappevann, dermed kan man bruke dette tappevannsforbruket som utgangspunkt for forbruket resten av året.

Resultatet er snittet for alle kunder i samme gruppe.

Nedenfor ser du informasjonen som passer for deg, enten du har ansvaret for fjernvarmen i et næringsbygg, borettslag eller enebolig.

Merk at tallene i tabellene kun er prosentandel av det totale forbruket, altså bruker vi ikke mer tappevann om sommeren, det er kun en større andel av fjernvarmeforbruket som da er tappevann.

Næringsbygg

Analyse av fjernvarmeforbruk i næringsbygg
Analyse av fjernvarmeforbruk i næringsbygg.

Borettslag og sameier

Analyse av fjernvarmeforbruk i borettslag
Analyse av fjernvarmeforbruk i borettslag

Enebolig og rekkehus

Analyse av fjernvarmeforbruk i enebolig
Analyse av fjernvarmeforbruk i enebolig