Forbrenning av fugl med fugleinfluensa

Her kan du lese hvordan du går frem for å levere fugl med fugleinfluensa til forbrenning hos oss.

Avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud er godkjent for forbrenning av avfall i kategori 1. Døde fugler som er infisert med fugleinfluensa faller inn under denne kategorien.

Denne type avfall skal forbrennes direkte, uten mellomlagring. For at vi skal kunne ta imot din leveranse på en trygg måte, er det viktig at du følger disse retningslinjene:

Slik går du frem

 1. For å være sikker på at vi har kapasitet til å forbrenne leveransen din ved ankomst, må du ta kontakt med oss på forhånd for å få et leveringstidspunkt av oss. For å gjøre det, kan du enten fylle ut dette skjemaet, eller ta direkte kontakt med vår kundeservice.

 2. Etter å ha tatt kontakt med oss, vil du få et forslag til leveringstidspunkt, basert på når vi har kapasitet til å ta imot avfallet.

 3. Behandling, oppbevaring og transport av avfall i kategori 1 er underlagt avfallsforskriften og andre forskrifter forvaltet av Mattilsynet. Vi anbefaler derfor at du leser denne veilederen fra Mattilsynet.

 4. Før du leverer avfall i kategori 1 på vårt anlegg, må du fylle ut og legge ved et handelsdokument. Les mer om krav til handelsdokumentet på Mattilsynet.no.

  Handelsdokumentet må fylles ut i tre eksemplarer: én kopi til transportøren, én til deg og én til oss.

Krav til emballasje

 • For at forbrenningen av fugl skal foregå på en sikker måte, skal fuglene emballeres i gule risikobeholdere.

 • Beholderne må være UN-godkjent i henhold til British Standard/NFX på punktering.

 • Boksene finnes i størrelser opp til 60 liter, men for å levere til vårt avfallsforbrenningsanlegg, må du bruke bokser som rommer 25 eller 35 liter.

 • Beholderne må transporteres på pall. Bruk strammebånd og strekkfilm for sikker transport.

 • Pass på at strammebåndene ikke deformerer beholderne slik at lokkene åpner seg.

Hvem tilbyr transport av farlig avfall?

Avfallsentreprenører som Stena Miljø, Geminor, Norsk Gjenvinning og Ragn-Sells utfører denne type transportoppdrag.

Du kan lese mer om merking og transport at farlig avfall, på Mattilsynet.no.

Ønsker du å levere farlig avfall til forbrenning?

Ta kontakt med vår kundeservice eller fyll ut kontaktskjema for å få et tidspunkt for levering.