Oversikt over energiforbruket

Som kunde hos oss skal det skal være enkelt å hente ut data og informasjon om energiforbruket.

Som kunde kan du alltid finne oversikt over energiforbruket på Min side. For næringskunder og sameier har vi i tillegg to ulike tjenester for å enkelt hente ut data og informasjon: Dataoverføring og direktekobling på varmemåleren (M-Bus).

Dataoverføring

Ved hjelp av et programmeringsgrensesnitt (API) kan forbruksdata for energi overføres til deres egne energioppfølgingssystemer, eller sendes til en ekstern leverandør som dere ønsker at skal ha tilgang til informasjonen. Ved hjelp av dataoverføring kan du hente ut

  • lister over tilgjengelige målepunkter og tilhørende kWh-tidsserie på timesoppløsning

  • historisk forbruk for et målepunkt

  • eventuelle endringer i kWh-tidsserien som har skjedd den siste uken

Kostnad: Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Hvem passer tjenesten for? Næringskunder og sameier som ønsker at forbruksdata overføres til deres egne eller eksterne energioppfølgingssystemer.

Direktekobling på energimåleren (M-Bus)

M-Bus (Meter-Bus) er en europeisk standard for fjernavlesing av varme- og kjølemålere. Med dette systemet henter ditt innsamlingssystem (for eksempel SD-anlegg) forbruksdata direkte fra våre varme- og kjølemålere. Dere velger selv hvor ofte dataene skal hentes fra måleren. Eksempler på data som kan hentes ut er energi (kWh), effekt (kW) og tur- og returtemperaturer.

Kostnad: Tjenesten har en engangskostnad på 1000 kroner for klargjøring av tilkobling. I noen tilfeller kan M-bus kreve et målerbytte. Informasjon om dette med tilhørende kostnad vil bestiller bli informert om før arbeidet utføres.

Hvem passer tjenesten for? Næringskunder og sameier som ønsker å koble måleren opp mot eget SD-anlegg.

Ønsker du å vite mer, eller komme i gang med tjenestene?

To menn som jobber med PC på kontor.
Det er enkelt å få god oversikt over energiforbruket i bygget.

Flere tjenester knyttet til fjernvarme?

Vi tilbyr energitjenester som gjør livet som Celsio-kunde enda enklere, enten det handler om teknisk rådgivning eller smart energistyring.