Om pågående sprengning ved Klemetsrudveien 1

Selv om karbonfangst og -lagringsprosjektet er i en kostnadsreduserende fase, er det fortsatt behov for noe sprengningsarbeid.

Tidsrom for sprengning

Mandag til torsdag i tidsperioden:

  • 10:00 – 14:00

  • 20:00 – 21:00

Det er beregnet en til to salver per dag.

Viktig å vite for deg som er nabo

Ambisjonen er å gjennomføre sprengningene på dagtid, men tidsrommet på kvelden er en fremtidig mulighet for å opprettholde fremdrift.

Vi jobber for at prosjektet ikke skal bli en belastning for våre omgivelser og er opptatt av å holde våre naboer godt oppdatert om sprengningsarbeidene.

Vi ber om at du som nabo forholder deg til følgende informasjon om sprengningsarbeidet:

  • Før, under og etter sprengningen blir det varslet med sirene. Før sprengning høres et pulserende støt i ca. 1 minutt. Etter sprengning blir det varslet med et langt støt med sirene (faren er over). Klemetsrudveien og E6 blir stengt opp mot 20 minutter under sprengningsarbeidet.

  • Det er lagt opp til strenge sikkerhetskrav i forbindelse med sprengningsarbeidene. Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer vi de som bor nærmest sprengningsstedet om å trekke innendørs og bort fra vinduene og fasaden mot sprengningsområdet når sirenen/varslingssignalet pågår.

  • Ikke opphold deg i umiddelbar nærhet av sprengningsstedet når sprengning pågår. Gå vekk fra området om du er i nærheten og hører sirenen.

  • Sprengningsarbeider fører dessverre til støy og vibrasjoner som vil merkes av beboerne i områdene rundt. Mennesker og dyr er svært følsomme for vibrasjoner og kan merke vibrasjoner fra sprengning over lange avstander. Det er liten fare for skader på bygninger, men vær oppmerksom på at selv små rystelser kan føre til bevegelser på gjenstander inne i hus.

Har du innspill til oss?

Da vil vi veldig gjerne høre fra deg.