For deg som er nabo

Celsio har ambisjon om å etablere et av Norges største klimatiltak på Klemetsrud i Oslo. Her kan du som er nabo holde deg oppdatert på fremgangen i prosjektet.

På Klemetsrud skal Celsio gjennomføre Norges største klimatiltak.
Vi har et klart mål om å etablere karbonfangst på Klemetsrudanlegget, som er vårt og Norges største avfallsforbrenningsanlegg.

Å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vil bidra til å redusere klimautfordringene knyttet til avfallsforbrenning, og er avgjørende for at Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål.

Vi renser allerede utslippene fra anlegget svært godt. Karbonfangstanlegget vil være det neste steget for rensing av røykgassen.

Tar prosjektet inn i en kostnadsreduserende fase

I juni 2022 mottok Celsio statsstøtte for prosjektet og investeringsbeslutningen ble fattet. I løpet av sensommeren og høsten startet grunnarbeidet.

Den 26. april 2023 offentliggjorde Celsio å ta prosjektet inn i en kostnadsreduserende fase.

Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser, grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil gjøre at prosjektet overstiger investeringsrammen vår.

Vår ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet.

Veien videre mot realisering av karbonfangst

I tiden fremover vil aktiviteten i prosjektet reduseres betraktelig.

Vi skal først og fremst fullføre grunnarbeidene på Klemetsrudanlegget og sikre anleggstomten. Anleggsarbeidet vil pågå utover høsten 2023. I tillegg etablerer vi en ny prosjektplan og sørger for å ivareta pågående søknadsprosesser.

Vi kommer også til å gjennomføre diskusjoner med interessenter for å gjennomgå posisjoner og prosesser, og endre prosjektet for å redusere kostnader betraktelig.

Dette arbeidet gjennomføres med et felles mål om et gjennomførbart og bærekraftig karbonfangstprosjekt i Oslo.

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt oss.

Støy fra byggeprosjektet

Aktiviteten for å sikre anleggsplassen og ferdigstille byggegropen i forbindelse med karbonfangstanlegget på Klemetsrud vil i perioder medføre støy.

Vi har som mål å gjennomføre arbeidet på en så skånsom måte som mulig og følger opp aktiviteter innenfor de rammene Oslo kommune har satt for oss.

Dette betyr at:

 1. sterkt støyende arbeid tilstrebes gjennomført på dagtid

 2. det skal ikke drives støyende aktiviteter i helgene eller på helligdager

 3. det blir gjennomført små sprengningsladninger med elektroniske tennere for å få en mest mulig skånsom sprengning

 4. det ikke planlegges sterkt støyende arbeid etter kl. 21:00

 5. det tas pause ifra arbeider som defineres som sterkt støyende arbeider (pigging og sprengning) på:

  - dagtid mellom kl. 10:45 - 11:45
  - ettermiddagen mellom kl. 18:00 – 19:00
  - kveldstid mellom kl. 21:00 – 22:00