Interaktive illustrasjoner

Denne siden tester oppsett av interaktive illustrasjoner.

Slik vil karbonfangst og -lagring på Klemetsrud fungere


Slik vil Celsio håndtere samfunnets avfallsproblem med karbonfangst:

Renovasjonsbilene kommer med sortert kommunalt rest- og næringsavfall til avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

Karbonfangst

CO2 fanges opp fra røykgass og gjøres flytende ved Celsios karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

Fjernvarmenettet i Oslo

1 Tekst her