Hvem kan få fjernvarme i Oslo?

Fjernvarme er en fleksibel oppvarmingsløsning som passer godt for både boliger og næringsbygg.

To menn sitter avslappet på hver sin kontorstol

Publisert:

Sist endret:

Hvor i Oslo er det fjernvarme?

I dag består fjernvarmenettet vårt av 700 kilometer med rør som fører varmt vann til beboere og næringsliv i hovedstaden.

Under ser du hvor fjernvarmenettet ligger og i hvilke områder vi har konsesjon.

Kart over fjernvarmenettet i Oslo og Celsios konsesjonsområde

Hva er et konsesjonsområde?

Konsesjonsområde, eller forsyningsområde, er et bestemt geografisk område der et energiselskap har tillatelse til å bygge og drifte infrastruktur for å levere energi.

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vi produserer i dag totalt 1,7 TWh fjernvarme. Det gir oppvarming til:

  • 952 boligblokker

  • 3289 eneboliger og rekkehus

  • 1141 næringsbygg

Hvem passer fjernvarme for?

Fjernvarme er et godt alternativ om:

  • boligen eller næringsbygget ditt allerede har vannbåren varme

  • boligen eller næringsbygget ditt skal fase ut oljefyr eller andre oppvarmingskilder

  • du skal bygge et nytt bygg, både til bolig- og næringsformål

Murblokk i Oslo i grønne omgivelser.Far og barn leker på gulvet med bare føtter.
Fjernvarme er en oppvarmingsløsning som passer godt både for boliger og næringsbygg.